Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c126b4a050b65ee8765d305cd3d1133c
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 5c9b79bfa3e7e4c775b8cada7645609e

Bank Krwi

04.09.2013
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Kierownik – mgr Krzysztof Klak, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

tel/fax: 32 359 81 14
Adres e-mail:

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

tel. 32 359 85 84
Sekretariat : tel. 32 359 85 86

Zakres działalności

Bank Krwi w GCM został powołany w 2006 r. w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki krwią i jej składnikami.Wraz z Pracownia Serologii Transfuzjologicznej stanowi odrębną jednostkę organizacyjna Szpitala.

Zatrudniony zespół diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej i pracowników pomocniczych, czuwa nad całym procesem związanym z pozyskaniem krwi i jej składników, ich przechowywaniem, opracowaniem i dystrybucją.

Wykonywany w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej panel badań obejmuje standardowo: oznaczanie grupy krwi ABO i Rh D pacjentów, wykrywanie przeciwciał oraz próbę zgodności serologicznej między dawcą i biorcą .Pracownia wykonuje również poszerzoną diagnostykę immunohematologiczną obejmującą identyfikacje istotnych klinicznie alloprzeciwciał, oznaczenie fenotypu układu Rh , antygenu K, oraz fenotypu innych układów do których wykryto przeciwciała.

Pracownia prowadzi dobór KKCZ dla pacjentów immunizowanych.

Wszystkie badania wykonuje się metodą automatyczną przy zastosowaniu mikrotestu kolumnowego. W przypadku wykrycia przeciwciał wieloswoistych lub konieczności wykluczenia obecności innych istotnych klinicznie przeciwciał, współpracujemy z Pracownią Konsultacyjną RCKiK w Katowicach.

Personel Banku Krwi uczestniczy w indywidualnej wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości pracy, podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w organizowanych przez RCKiK, CMKP, IHIT, kursach doskonalących. Wszyscy diagności laboratoryjni są członkami Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i biorą czynny udział w spotkaniach naukowych.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej uczestniczy w Krajowej ( IHIT ) i Międzynarodowej ( INSTAND ) Kontroli Jakości Badań.

Świadomi cennego daru jakim jest krew - uczestniczymy w organizowanych w naszym regionie akcjach honorowego dawstwa krwi i szpiku, współpracując z lokalnym RCKiK.

 

   certyfikat jakości dla banku krwi

zaświadczenie z instytutu hematologii


  


 

 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót