Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Dział Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej
28.08.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

 

Struktura Działu Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

 

 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ZABURZEŃ NERWICOWYCH

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Sekretariat: 32/3598011

Dyżurka lekarska: 32/3598032

adres e-mail:

 

Oddział dysponuje 12 miejscami.

Kwalifikacja na psychoterapię grupową w ramach Oddziału Dziennego odbywa się w Poradni Zdrowia Psychicznego w każdy wtorek w godzinach: 8.00-10.00. 

Wizyta nie wymaga wcześniejszego zapisywania się
– konieczna jest jedynie rejestracja
(w dniu wizyty)  celem założenia historii choroby.

W Oddziale prowadzimy intensywną, krótkoterminową psychoterapię grupową w warunkach hospitalizacji całodobowej. Psychoterapia może być w razie konieczności wspomagana farmakologicznie. Zajęcia odbywają się codziennie, w dni robocze, przez okres 4 do 10 tygodni. Praca w grupie stanowi okazję do przyglądania się swoim trudnościom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia, w tym relacje rodzinne. Specyfika terapii grupowej sprzyja uczeniu się przekraczania tych ograniczeń, poprzez osiąganie wglądu, lepsze zrozumienie siebie i innych oraz przyswajanie nowych, bardziej funkcjonalnych zachowań. W Oddziale Otwartym można skorzystać z psychoterapii zarówno w nurcie psychodynamicznym jak i humanistycznym.

Wszystkie usługi terapeutyczne świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Nasza oferta jest adresowana do osób w wieku 25-65 lat, które cierpią z powodu zaburzeń i chorób psychicznych w tym:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń adaptacyjnych

oraz są gotowe:

 • poznać same siebie, swoje uczucia, przeżycia i związki między nimi
 • badać własny udział w dotykających ich problemach i trudnościach
 • starać się zmienić własne postawy, nawyki i dysfunkcjonalne przekonania
 • aktywnie współdziałać z terapeutami i innymi pacjentami w procesie psychoterapii

Kogo nie leczymy w Oddziale Otwartym:

Osób:

 • z zaburzeniami organicznymi
 • uzależnionych od leków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • cierpiących na psychozy
 • cierpiących na zaburzenia odżywiania
 • mających osobowość antysocjalną, paranoiczną lub borderline.
 • oczekujących jedynie farmakoterapii

Zgłoszenia pacjenta celem kwalifikacji do przyjęcia na Oddział otwarty Psychiatrii i Psychoterapii, odbywają się w każdą środę w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego tel: 32 359 8410 lub 32 359 8104 lub bezpośrednio do Oddziału Otwartego tel: 32 359 80 14.

 

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Sekretariat: 32/3598011

Dyżurka lekarska: 32/3598020

email:

Oddział dysponuje 10 miejscami.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej wykonuje świadczenia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi na podłożu organicznym, zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami afektywnymi.

Realizowany w tym oddziale autorski program terapeutyczny obejmuje złożony zestaw oddziaływań psychoterapeutycznych połączony z terapią biologiczną (farmakoterapią, światło terapią i biofeedbackiem).

Na Oddziale realizowane są następujące formy zajęciowe:

 • społeczność terapeutyczna,
 • terapia grupowa,
 • praca z procesem,
 • trening asertywności społecznej,
 • arteterapia
 • analiza projekcyjna zajęć arteterapeutycznych,
 • literackie zajęcia projekcyjne,
 • muzykoterapia,
 • choreoterapia,
 • treningi funkcji poznawczych,
 • psychoedukacja lekarska i psychologiczna,
 • trening antystresowy,
 • zajęcia integracyjne

Na Oddziale panuje atmosfera partnerstwa w leczeniu, chorzy uczestniczący w terapii zachęcani są do współdecydowania o swoim leczeniu. Długi czas terapii (do 4 miesięcy) umożliwia integrację terapii biologicznej z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi i poprawę globalnego funkcjonowania pacjentów.

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Telefon do rejestracji: 32/ 359 81 04

W Przychodni Specjalistycznej Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca, funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego, która posiada kontrakt z NFZ.

W Poradni pracują lekarze specjaliści psychiatrzy oraz psycholodzy kliniczni. Poradnie ściśle współpracują z Oddziałami Psychiatrii i Psychoterapii, Oddziałem Nerwicowym i Oddziałem Rehabilitacyjnym Psychiatrycznym mając do dyspozycji bazę diagnostyczną i konsultacyjną naszego Centrum. W ramach działalności Poradni Zdrowia Psychicznego są również przyjmowani pacjenci z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego oraz Ci, u których zaburzenia pamięci są jednym z objawów dominujących w obrazie chorobowym.

W terapii wykorzystywane są najnowsze standardy farmakoterapii, psychoterapia (indywidualna i grupowa), psychoedukacja, a także światło terapia i biofeedbeck. Poradnia współpracuje z innymi ośrodkami terapeutycznymi, ośrodkami pomocy społecznej prowadzącymi rehabilitację psychiatryczną, ośrodkami interwencji kryzysowej, pomocy dla opiekunów w formie grup wsparcia, psychoedukacji oraz poradnictwa.

Do Poradni pacjenci kierowani są przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarzy specjalistów.
Możliwe jest również przyjęcie bez skierowania.

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<