Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 437e0b283b48c239e249cf72ffd11081
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 7a6417fca16748e81289d6063a343229

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii

28.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii 


ODDZIAŁ PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII


Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Iwona Kaczmarek
Sekretariat tel.: 32 359 80 11, 32 205 92 60
  adres e-mail: psychiatria@gcm.pl 
   
Ustalanie terminów przyjęć

Udzielanie informacji o terminach przyjęć do oddziału odbywa się w dni robocze  pod numerem telefonu: 32 359 80 15
e-mail: 

  W celu ustalenia terminu przyjęcia należy zgłosić się do konsultacji osobiście do Odziału Psychiatrii i Psychoterapii (3 piętro), w dni robocze w godz. od 10:00-12:00, ze skierowaniem do szpitala psychiatrycznego.

Droga dojścia do oddziału Psychiatrii i Psychoterapii - przekierowanie do zakładki z filmem, planem i opisem drogi dojścia.
Droga dojścia do oddziału Psychiatrii i Psychoterapii dla osób poruszających się na wózkach - przekierowanie do zakładki z filmem, planem i opisem drogi dojścia.
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów specjalistycznych - film

Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Celem oddziału jest diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych, przy zastosowaniu diagnostyki lekarskiej, neuroobrazowej, psychologicznej i laboratoryjnej. 

W leczeniu wykorzystuje się zarówno metody terapii biologicznej (farmakoterapia, elektrowstrząsy), jak i inne metody:

 • społeczność terapeutycznakobieta w czasie wykonywania światłoterapii
 • psychoedukacja
 • arteterapia
 • muzykoterapia

Celem pobytu pacjenta w oddziale jest poprawa stanu zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego, zawodowego i rodzinnego.

Oddział prowadzi kompleksową działalność diagnostyczną i leczniczą dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym elementem stosowanej terapii jest możliwość kontynuowania leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego tutejszego Szpitala.

Staże

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii prowadzi również staże specjalizacyjne z zakresu Psychiatrii.

Druki:

Informacja dla lekarzy kierujących pacjentów celem kwalifikacji do zabiegów elektrowstrząsowych w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii GCM.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie następujących zaleceń przed skierowaniem pacjenta do tut. Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii:

 1. Badania laboratoryjne: HIV Ag/Ab (Combo), HBs-Ag, anty-HCV, CRP
 2. Badanie obrazowe OUN
 3. Konsultacja stomatologiczna (jeżeli wymaga tego stan uzębienia pacjenta)
 4. Badanie EEG (w przypadku wywiadu padaczkowego)
 5. Pisemna zgoda pacjenta na zabieg
 6. W przypadku przyjmowania benzodiazepin wskazane zmniejszenie dawek przed przekazaniem pacjenta.

Przed skierowaniem pacjenta należy skontaktować się z Sekretariatem Oddziału (Tel. 32 359 80 15) oraz przesłać faksem wyniki wymaganych badań wraz ze skierowaniem na Oddział.

Odwiedziny:

 • W związku z obecną sytuacją epidemiczną, odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałe ( bez zakażenia SARS-CoV-2), będą odbywały się codziennie w godzinach od 15.00 do 17.00, zgodnie z następującymi zasadami:
  • pacjenta może odwiedzać jednoczasowo jedna osoba,
  • osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos oraz
  • po wejściu do szpitala i po wejściu na oddział należy przeprowadzić procedurę dezynfekcji rąk.
 • UWAGA!!!
  odwiedziny chorych z zakażeniem SARS-CoV-2 są możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach (pacjenci w stanie ciężkim/w stanie zagrożenia życia), po uzyskaniu zgody kierownika oddziału z zachowaniem zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

PSYCHIATRYCZNY ODDZIAŁ OTWARTY 

UWAGA!

w związaku z przystąpieniem z dniem 01.10.2022 r. do prac przygotowawczych służących modernizacji infrastruktury Oddziału nastąpi czasowe wyłączenie z użytkowania 8 łóżek.

Oferta terapeutyczna

W Oddziale Otwartym prowadzimy intensywną, krótkoterminową psychoterapię grupową w warunkach hospitalizacji całodobowej. Psychoterapia może być w razie konieczności wspomagana farmakologicznie. Zajęcia odbywają się codziennie, w dni robocze, przez okres 4 do 10 tygodni. Praca w grupie stanowi okazję do przyglądania się swoim trudnościom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia, w tym relacje rodzinne. Specyfika terapii grupowej sprzyja uczeniu się przekraczania tych ograniczeń, poprzez osiąganie wglądu, lepsze zrozumienie siebie i innych oraz przyswajanie nowych, bardziej funkcjonalnych zachowań. W Oddziale Otwartym można skorzystać z psychoterapii zarówno w nurcie psychodynamicznym jak i humanistycznym.

Wszystkie usługi terapeutyczne świadczone są nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Oferta jest adresowana do osób pełnoletnich, które cierpią z powodu zaburzeń i chorób psychicznych w tym:            

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń adaptacyjnych

oraz są gotowe:

 • poznać same siebie, swoje uczucia, przeżycia i związki między nimi
 • badać własny udział w dotykających ich problemach i trudnościach
 • starać się zmienić własne postawy, nawyki i dysfunkcjonalne przekonania
 • aktywnie współdziałać z terapeutami i innymi pacjentami w procesie psychoterapii

Kogo nie leczymy w Oddziale Otwartym:

Osób:

 • z zaburzeniami organicznymi
 • uzależnionych od leków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • cierpiących na psychozy
 • cierpiących na zaburzenia odżywiania
 • mających osobowość antysocjalną, paranoiczną lub borderline.
 • oczekujących jedynie farmakoterapii

Zgłoszenia pacjentów w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowiach-Ochojcu osobiście lub telefonicznie codziennie: tel. 32 205 92 60 (sekretariat) lub bezpośrednio do Oddziału Otwartego tel: 32 359 80 14. Kwalifikacje do oddziału co środę w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego tel: 32 479 61 61

Zobacz również:

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót