Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
28.08.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII

 

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr hab.n.med. Krzysztof Kucia
   
Pielęgniarka Oddziałowa Bogumiła Kamińska
Sekretariat tel.:(032) 359 80 11, (032) 205 92 60
  adres e-mail:
   
Ustalanie terminów przyjęć po konsultacji psychiatrycznej w Poradni
  tel.: (032) 359 81 04

 

 Charakterystyka Oddziału

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Celem oddziału jest diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych, chorób psychicznych a w szczególności depresji i nerwic jak również zaburzeń seksualnych uwarunkowanych zaburzeniami psychicznymi i stosowaną terapią lekami psychotropowymi. Odbywa się to przy zastosowaniu diagnostyki lekarskiej, neuroobrazowej i psychologicznej. Oddział realizuje zasady społeczności terapeutycznej, psychoterapię grupową oraz psychoedukację.


W leczeniu wykorzystuje się zarówno metody terapii biologicznej (farmakoterapia, elektrowstrząsy), jak i inne metody:

 • społeczność terapeutyczna
 • psychoterapia grupowa
 • psychoedukacja
 • arteterapia
 • choreoterapia
 • muzykoterapia
 • gimnastyka
 • EEG biofeedback
 • światłoterapia
Celem pobytu pacjenta w oddziale jest poprawa stanu zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego, zawodowego i rodzinnego. Kwalifikacja do przyjęcia na oddział odbywa się poprzez Poradnię Zdrowia Psychicznego w GCM bądź poprzez konsultację w Izbie Przyjęć znajdującą się w budynku SSW.

Oddział prowadzi kompleksową działalność diagnostyczną i leczniczą dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym elementem stosowanej terapii jest możliwość kontynuowania leczenia w Poradni przez tych samych terapeutów. Pracownicy Oddziału to doświadczeni lekarze, psycholodzy i terapeuci.

Na terenie Oddziału funkcjonują następujące pracownie:

 • Pracownia Arteterapii
 • Pracownia Światłoterapii
 • Pracownia Biofeedback
 • Pracownia Sejsmoterapii
 • Pracownia Diagnostyki Procesów Poznawczych Człowieka
 • Muzykoterapia

 


 Staże

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii jest wpisany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu kierunkowego w zakresie zaburzeń nerwicowych i psychoterapii do specjalizacji w dziedzinie Psychiatrii.

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii prowadzi również staże specjalizacyjne z zakresu Psychiatrii

Lista jednostek akredytowanych znajduje się pod następującym adresem: 
http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/wyszukiwarka-jednostek-akredytowanych-prowadzacych-staze/?spe=25&woj=24

Nagrody

 1. Travel award w czasie trwania Konferencji ECNP 6x (Ateny, Barcelona, Amsterdam, Wiedeń, Stokholm, Paryż)
 2. Studenci Koła Naukowego STN w czasie konferencji STN (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
 3. Za postery prezentowane w trakcie Międzynarodowej Konferencji „Optymalizacja leczenia w psychiatrii” (5x)
 4. Uzyskanie w postępowaniu konkursowym szkolenia dla 1 lekarza w ECNP Schools of Old Age Neuropsychopharmacology: w Pradze - 2012, w Wenecji - 2013

 Zobacz również:

 

 druk: skierowanie do szpitala psychiatrycznego


link: Informacja dla pacjenta przyjmowanego do Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii w trybie planowym   

 

 Informacja dla lekarzy kierujących pacjentów celem kwalifikacji do zabiegów elektrowstrząsowych w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii GCM.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie następujących zaleceń przed skierowaniem pacjenta do tut. Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii:

 1. Badania laboratoryjne: HIV Ag/Ab (Combo), HBs-Ag, anty-HCV, CRP
 2. Badanie obrazowe OUN
 3. Konsultacja stomatologiczna (jeżeli wymaga tego stan uzębienia pacjenta)
 4. Badanie EEG (w przypadku wywiadu padaczkowego)
 5. Pisemna zgoda pacjenta na zabieg
 6. W przypadku przyjmowania benzodiazepin wskazane zmniejszenie dawek przed przekazaniem pacjenta.

Przed skierowaniem pacjenta należy skontaktować się z Sekretariatem Oddziału (Tel. 32 359 80 15) oraz przesłać faksem wyniki wymaganych badań wraz ze skierowaniem na Oddział.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<