Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg e140a4804348816b49d27fe26dc119ba
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 552beffb73cac69c33ef74f15c2cded7

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

28.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI LECZNICZEJ

Lekarz  Kierujący  Oddziałem dr hab.n.med. Jacek Durmała
   
Pielęgniarka Oddziałowa Marzena Bajura     tel. 32 359 82 40
Sekretariat Oddziału Rehabilitacji tel. 32 359 81 68
  adres e-mail.:
Dyżurka lekarska tel. 32  359 82 27
   
Informacja dotycząca przyjęcia na Oddział: telefonicznie 32 359 81 68
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail:
(proszę wysłać skan skierowania i dopisać nr tel. do kontaktu)
   

Droga dojścia do oddziału Rehabilitacji Leczniczej - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia.
Droga dojścia do oddziału Rehabilitacji Leczniczej dla osób poruszających się na wózkach - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia.
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów specjalistycznych - film

 

Charakterystyka Oddziału Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji Leczniczej działa w strukturach Szpitala od października 1999 roku.

 pacjentka w basenie wykonująca ćwiczenia pacjent wykonujący ćwiczenia w sali ćwiczeń

Oddział dysponuje 42 łóżkami. Pacjenci przebywają w salach jedno-, dwu- lub kilkuosobowych. 

Wśród pacjentów dominują chorzy hospitalizowani w ramach profilu rehabilitacji ogólnoustrojowej:

 • po urazowym uszkodzeniu narządu ruchu,
 • po urazach wielonarządowych ze schorzeniami zwyrodnieniowymi,
 • po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych,
 • po amputacjach naczyniowych i urazowych kończyn dolnych z urazowym uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Uwaga:

W celu prawidłowej kwalifikacji pacjentów na rehabilitację w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej GCM, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 130/2016/DSOZ z dnia 30.12.2016 na skierowaniu należy:

 • w przypadku chorych leczonych operacyjnie – wskazać kod procedury ICD-9 zgodnie z złącznikiem nr 3a do Zarządzenia
 • w przypadku leczenia zachowawczego – wskazać kod procedury ICD-10 zgodnie z załącznikiem 3b do Zarządzenia

Do skierowania należy również dołączyć kserokopię Karty Informacyjnej.
Z uwagi na zapis w Zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczący limitu czasowego do przyjęcia na rehabilitację od wypisu ze szpitala od 6 miesięcy, prosimy o rozważenie wypisywania skierowań odpowiednio wcześnie, po wypisaniu z oddziału, co umożliwi dotrzymanie terminu.
Treść Zarządzenia Prezesa NFZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.nfz.gov.pl w zakładce Zarządzenia Prezesa NFZ. 

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY- INFORMACJA O CHORYM SKIEROWANYM DO ODDZIAŁU REHABILITACJI LECZNICZEJ GCM - pdf 225 KB

Zatrudnieni w Oddziale lekarze otaczają opieką ambulatoryjną chorych w Poradni Rehabilitacyjnej.

Pracownicy Oddziału prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałów Lekarskich SUM.

Zabacz również:

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót