Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 1360d3a67ecd042fbf192694b05681ed
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png fa21658e6fb25532fce8396bee903d2b

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

27.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

 

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Lekarz Kierujący Oddziałem prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anetta Lasek-Bal
   
Pielęgniarka Oddziałowa p.o. mgr Jolanta Dyla
Sekretariat Oddziału tel. 32 359 83 06
  tel/fax 32 202 95 92
  adres e-mail:
   
Dyżurka lekarska Oddziału Neurologii tel.: 32 359 83 07
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Neurologii tel.: 32 359 83 08
Dyżurka lekarska Pododdziału Udarowego tel.: 32 359 83 03
Dyżurka pielęgniarek Pododdziału Udarowego tel.: 32 359 83 02
   
Ustalanie terminów przyjęć telefonicznie: 32 359 83 07
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail:
(proszę wysłać skan skierowania i dopisać nr tel. do kontaktu)

Lekarz - koordynator endowaskularnego leczenia udaru mózgu dla województwa śląskiego (trombektomii mechanicznej) tel.: 573 000 511

Droga dojścia do oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia
Droga dojścia do oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym dla osób poruszających się na wózkach - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów specjalistycznych - film


Charakterystyka Oddziału


Obrazek pokazujący prof. Anettę Lasek-Bal lekarza kierującego Oddziałem przy biurku

Struktura organizacyjna Oddziału Neurologii

 • Oddział Neurologii
 • Pododdział Udarowy
 • Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego
 • Pracownie Diagnostyczne
 • Poradnia Neurologiczna
 • Sala Radiologii Zabiegowej

Oddział Neurologii posiada 44 łóżka w tym 6 łóżek w Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego oraz 12 w Pododdziale Udarowym.

 Pracownie diagnostyczne

• Pracownia EEG i Wideometrii wykonuje badania EEG i 24 godzinne EEG dla dorosłych
• Pracownia Neurosonologii wykonuje badania dopplerowskie i duplex przepływu krwi w tętnicach szyjnych, układu kręgowo- podstawnego oraz tętnicach mózgowych badania zatorowości w tętnicach mózgowych
• Pracownia EMG wykonuje badania mięśni (EMG), szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych (ENG), badania metodą pojedynczego włókna (SF EMG), elektromiograficzną stymulacyjną próbę miasteniczną, próbę tężyczkową.
• Pracownia Potencjałów Wywołanych wykonuje badania potencjałów wywołanych somatosensorycznych o krótkiej i średniej, latencji, potencjałów wzrokowych oraz słuchowych pnia mózgu, współczulne potencjały skórne i badanie zmienności odcinka R-R

 
Zakres świadczonych usług medycznych


Oddział Neurologii oraz Pododdział Udarowy są wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający kompleksową diagnostykę i leczenie osób ze schorzeniami układu nerwowego w zakresie:

 • udarów mózgu i innych chorób naczyniowych mózgu
 • chorób demielinizacyjnych
 • chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego
 • chorób nerwowo-mięśniowych
 • nowotworów układu nerwowego
 • padaczki

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażona jest w nowoczesną aparaturę monitorującą stan pacjenta oraz wspomagajacą pracę układu krążenia i oddechowego.

Hospitalizowanym pacjentom zapewniamy także leczenie usprawniające ruchowo oraz terapię zaburzeń mowy i funkcji neuropsychicznych.

Rocznie leczymy 2000 pacjentów, w tym większość stanowią chorzy z udarem mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobami nerwowo-mięśniowymi i padaczką.

  obraz pokazujący dwie lekarki wypisujące dokumentacje medyczną lekarz wykonujący badanie neurologiczne u leżącej pacjentki                                             

W leczeniu udaru mózgu stosujemy trombolizę dożylną (32% hospitalizowanych z powodu udaru), a u pacjentów z udarem spowodowanym zamknięciem tętnic mózgowych w Pracowni Radiologii Zabiegowej wykonywana jest wewnątrznaczyniowa trombektomia mechaniczna (28% hospitalizowanych z udarem trafiających z tut. SOR lub innych Oddziałów Neurologii naszego województwa), najnowsza metoda leczenia udaru mózgu. Nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę internistyczną oraz kardiologiczną. W okresie ostrym udaru mózgu stosowana jest także wczesna rehabilitacja ruchowa oraz terapia logopedyczna. W zależności od potrzeby pacjenci w profilaktyce wtórnej udaru mózgu korzystają z najnowszych technik kardiologii inwazyjnej (np.zamknięcie drożnego otworu owalnego oraz uszka lewego przedsionka) dostępnych w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej (np. endowaskularne leczenie stenozy tętnic szyjnych), które odbywa się w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Angiologii i Flebologii tutejszego szpitala. Prowadzimy terapię toksyną botulinową u pacjentów ze spastycznością poudarową.

Zapewniamy kompleksową diagnostykę w kierunku stwardnienia rozsianego, miopatii i neuropatii, w tym dostęp do badań neuroobrazowych oraz neurofizjologicznych. Pacjentom proponujemy nowoczesną farmakoterapię immunomodulującą, immunosupresyjną oraz plazmaferezę. Monitorujemy przebieg schorzeń oraz efekty leczenia w trybie szpitalnym oraz ambulatoryjnym.

  pielęgniarka pochylająca się nad pacjentem leżącym w łóżku

PROGRAMY LEKOWE

Zapewniamy kompleksowe leczenie pacjentów w ramach programów lekowych NFZ w chorobach:

STWARDNIENIE ROZSIANE

Leczymy największą na Śląsku liczbę pacjentów w ramach programów lekowych NFZ leczenia stwardnienia rozsianego (zarówno I jak i II linii terapii). Nasz ośrodek ma zapewniony dostęp do wszystkich leków stosowanych w terapii stwardnienia rozsianego, zarówno w postaci rzutowo – remisyjnej jak i pierwotnie postępującej.

STWARDNIENIE GUZOWATE

Prowadzimy jako pierwszy ośrodek na południu Polski program leczenia ewerolimusem dorosłych chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA).

RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

Jako jeden z dwóch ośrodków w województwie śląskim prowadzimy leczenie nusinersenem podawanym dokanałowo u dorosłych pacjentów z potwierdzonym genetycznie rdzeniowym zanikiem mięśni.

Ponadto w ramach Poradni Neurologicznej, prowadzone jest leczenie toksyną botulinową w ramach programów lekowych NFZ w następujących wskazaniach:

 • LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
 • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI POUDAROWEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ
 • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI POUDAROWEJ KOŃCZYNY DOLNEJ

W Sali Radiologii Zabiegowej Oddziału Neurologii przeprowadzana jest trombektomia mechaniczna oraz endowaskularne leczenie tętniaków mózgu (embolizacja).

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

 • Działalność naukowo- badawcza
 • Działalność dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii dla lekarzy
 • Szkolenia z zakresu neurologii dla psychologów i fizjoterapeutów
 • Indywidualne szkolenia lekarskie z zakresu neurologii oraz neurofizjologii dla innych specjalności
 • Udział w ogólnopolskim Programie POLKARD i TELESTROKE
 • Prowadzenie prób klinicznych nowych leków


 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót