Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg cae5941994612d0792d15110457b789d
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 04edce7d2af350e3ecc8fafe6a89cb36

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

16.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Z NADZOREM KARDIOLOGICZNYM
   
Lekarz Kierujący Oddziałem prof. dr hab. n. med. Tomasz Darocha
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem

dr n. med. Wojciech A. Rychlik

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Magdalena Cwynar
   
Sekretariat Oddziału piętro VI tel./fax 32 359 85 24
  adres e-mail
Sekretariat Oddziału parter tel./fax 32 359 85 94
  adres e-mail

Droga dojścia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z nadzorem Kardiologicznym na parterze - link do filmu, planu i opisu
Droga dojścia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z nadzorem Kardiologicznym na VI piętrze - link do filmu, planu i opisu

Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów kardiologicznych oraz wejście do szpitalnego oddziału ratunkowego dla pacjentów kardiologicznych - film


Charakterystyka Oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym (OAiITzNK) powstał w grudniu 1986 roku, jako jeden z pierwszych oddziałów Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Oddział liczy 20 stanowiska intensywnej terapii wyposażone w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną. Poprzez wykonywanie pełnego zakresu procedur z zakresu intensywnej terapii oraz utrzymywanie wysokiego standardu opieki pielęgniarskiej zapewniamy chorym w stanie zagrożenia życia optymalne leczenie.

OAiITz NK jest oparty na koncepcji centralnej konsoli, umożliwiającej szybką reakcję dzięki bezpośredniemu stałemu nadzorowi prowadzonemu przez posiadający najwyższe kwalifikacje personel pielęgniarski. Oddział posiada izolatki z osobnym węzłem sanitarnym, co pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie ciężkich zakażeń, w tym wstrząsu septycznego.

Personel Oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii. Realizujemy pracę zespołową, korzystamy z konsultacji specjalistów kardiologii, radiologii, neurologii, chirurgii, kardiochirurgii i innych. Mocną stronę zespołu stanowią fizjoterapeuci, którzy rozpoczynają rehabilitację ruchową już w dniu przyjęcia pacjenta do OAiIT z NK. Wśród personelu lekarskiego są specjaliści leczenia bólu, co gwarantuje pacjentom optymalne łagodzenie dolegliwości.

W czasie pełnionych 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku ostrych dyżurów OAiIT z NK hospitalizuje pacjentów trafiających prosto z karetki reanimacyjnej do SOR oraz pacjentów oddziałów szpitala wymagających intensywnej terapii.

Głównymi wskazaniami do hospitalizacji w OAiIT z NK są:

 • stan po zatrzymaniu krążenia (niezależnie od przyczyny),
 • niewydolność układu oddechowego wymagająca mechanicznej wentylacji płuc,
 • ostra niewydolność układu krążenia, wstrząs kardiogenny,
 • powikłania zawału serca,
 • zagrażające życiu zaburzenia rytmu i przewodzenia,
 • niewydolność wielonarządowa,
 • wstrząs niezależnie od etiologii
 • bezpośredni okres pooperacyjny po zabiegach kardiochirurgicznych

Do zadań lekarzy anestezjologów naszego oddziału należy także:

 • nadzór nad bezpieczeństwem pacjentów w czasie wykonywania inwazyjnych procedur kardiologicznych
 • znieczulenie i monitorowana sedacja w trakcie implantacji urządzeń do stymulacji, defibrylacji, resynchronizacji, usuwania elektrod wewnątrzsercowych, ablacji i innych zabiegów
 • znieczulenie i opieka pooperacyjna chorych poddawanych operacjom kardiochirurgicznym
 • konsultacje anestezjologiczne

Szczególne pole zainteresowań naszego Zespołu stanowi:

 • resuscytacja w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK). Skuteczność resuscytacji próbujemy poprawić poprzez autorskie szkolenia z pierwszej pomocy w ramach wewnątrzszpitalnego systemu ratunkowego oraz stosowanie najnowszych technologii wspomagających (LUKAS, True CPR). Stosujemy intensywną rehabilitację bodźcową (tzw. stymulacja polisensoryczna), która zwiększa szansę na wybudzenie ze śpiączki
 • leczenie chorych po NZK w mechanizmie migotania komór, które nastąpiło w konsekwencji przypadkowej, głębokiej hipotermii. Celem ogrzania i przywrócenia fizjologicznego rytmu serca stosujemy terapie pozaustrojowe (AV ECMO)
 • leczenie ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS) nie poddającej się konwencjonalnej terapii (grypa AH1N1) oksygenacją pozaustrojową, metodą VV ECMO
 • wdrażanie filozofii ERACS (Early Recovery After Cardiac Surgery) do standardu opieki okołooperacyjnej

Pracownicy Oddziału są także twórcami istniejącej od 2009 r. ogólnopolskiej inicjatywy „Ratuj z sercem”.


 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót