Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Oddział Kardiochirurgii
22.08.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

 

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

 

Lekarz Kierujący Oddziałem                prof.dr hab.n.med. Marek Deja
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Elżbieta Zaczyk
Sekretariat Oddziału tel. (32) 359 86 44, (32) 252 60 93
  adres e-mail:

 
Ustalanie terminu przyjęcia odbywa się po wcześniejszej konsultacji i zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu przez lekarza w Poradni Kardiochirurgicznej

UWAGA!
Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji w Poradni. Każdy pacjent, który zgłosi się w danym dniu jest przyjęty.

 

 Charakterystyka Oddziału

Oddział pełni 24 godzinny ostry dyżur dla przypadków nagłych pęknięcia tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej i piersiowo-brzusznej.

Oddział Kardiochirurgii zatrudnia wykwalifikowany zespół lekarski, który we współpracy z zespołem pielęgniarskim oraz kardioanestezjologicznym zapewnia stałą specjalistyczną opiekę chorym na serce.

 

Oddział dysponuje:

 • 6 nowoczesnymi salami operacyjnymi,
 • 74 łóżkami, w tym: 16 łóżkami intensywnej opieki medycznej
 • bogatym zapleczem diagnostyczno - leczniczym
 • nowoczesnym sprzętem do wykonywania operacji małoinwazyjnych,
 • nowoczesną pracownią echokardiografii,
 • sprzętem do hemofiltracji.

 Zakres działalności leczniczej

W Oddziale Kardiochirurgii wykonywane są wszystkie typy operacji u chorych na serce.

 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej pomostowanie naczyń wieńcowych wykonywane przy użyciu technik małoinwazyjnych bez użycia krążenia pozaustrojowego: OPCAB i MIDCAB,
 • operacyjne leczenie wad zastawkowych serca: wymiany i naprawy zastawek serca,
 • korekty wady zastawki mitralnej technikami małoinwazyjnymi,
 • wymiana zastawki aortalnej na zastawki bezstentowe,
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych serca u dorosłych,
 • chirurgia aorty,
 • leczenie chirurgiczne zaburzeń rytmu,
 • chirurgiczne leczenie niewydolności lewej komory.
 • przezskórne wszczepianie zastawki aortalnej we współpracy z Kardiologami
 • zamykanie przecieków okołozastawkowych

      

 

U wszystkich chorych żyłę niezbędną do wykonania pomostów wieńcowych pobiera się metodami małoinwazyjnymi, w tym również najnowocześniejszymi metodami endowizyjnymi, pozwalającymi na zmniejszenie cięcia chirurgicznego do kilku cm.

 

 


Chirurgia naczyń wieńcowych

Oddział Kardiochirurgii jako pierwszy w Polsce zainicjował w 1996 roku program chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej bez użycia krążenia pozaustrojowego i kontynuuje go do chwili obecnej.


Chirurgia wad zastawkowych

Oddział Kardiochirurgii jako pierwszy w Polsce zainicjował program korekty wady mitralnej technikami małoinwazyjnymi. W Oddziale zainteresowania skupiają się na chirurgii naprawczej w wadach zastawkowych, w tym również w niedokrwiennej niedomykalności mitralnej. Oddział ściśle współpracuje z pracownią echokardiografii, dysponuje możliwością nowoczesnej diagnostyki echograficznej, również w technice przezprzełykowej i śródoperacyjnej.

 

Oddział Kardiochirurgii współpracuje z ośrodkami zagranicznymi, w których asystenci Kliniki odbywają staże kliniczne:

 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Leicester - Wielka Brytania,
 • Oddział Chirurgii Serca, Naczyń i Klatki Piersiowej Katolickiego Uniwersytetu Leuven Bruksela - Belgia,
 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Leiden (Holandia),
 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Cardiff (UK)

 


 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<