Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 27619128931a11ff7a98cefc2311d5b9
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 550c4fb10fcded8b183b95566f50126c

Informacje dotyczące staży

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

 PRACOWNIK GCM:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013
Osoba ubiegająca się o staż powinna złożyć w Dziale Kadr w pokoju nr 197 na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu ( po tym terminie, wnioski na staż, nie będą rozpatrywane ) następujące dokumenty:

 1. wypełniony wniosek (Załącznik-1-) –zaakceptowany uprzednio przez osobę kierującą komórką/jednostką organizacyjną GCM, w której zatrudniona jest osoba ubiegająca się o staż,
 2. wypełniony wniosek (Załącznik-2-)  lub równoważny  wniosek sporządzony według wzoru (zasad) obowiązującego w podmiocie przyjmującym,
 3. wypełnione dwa egzemplarze porozumienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia lub równoważnego porozumienia sporządzonego według wzoru (zasad) obowiązującego w podmiocie przyjmującym.

Zarządzenie_Nr_80-2013

 (Dokument w formacie Adobe PDF)

Załącznik 1 - Wniosek do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Załącznik 2 - Wniosek do Zakładu Przyjmującego

Załącznik 3 - Umowa do specjalizacji lekarskiej

Załącznik 4 - Porozumienie  do specjalizacji w ochronie zdrowia

Załącznik 5 - Porozumienie do specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

Załącznik 6 - Porozumienie do specjalizacji fizjoterapeutów


PRACOWNIK Z INNEGO PODMIOTU:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2013
Osoba ubiegająca się o staż powinna złożyć w Dziale Kadr w pokoju 197 na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu ( po tym terminie, wnioski na staż, nie będą rozpatrywane ) następujące dokumenty:

 1. wypełniony wniosek (Załącznik-1-) –zaakceptowany uprzednio przez osobę kierującą komórką/jednostką organizacyjną GCM, w której ma być prowadzony staż,
 2. dwa egzemplarze porozumienia, wypełnionego przez podmiot kierujący, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie_Nr_81-2013

(Dokument w formacie Adobe PDF)

Załącznik 1 - Wniosek do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Załącznik 2 - Porozumienie do specjalizacji lekarskiej

Załącznik 3 - Porozumienie do specjalizacji w ochronie zdrowia

Załącznik 4 - Porozumienie do specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

Załącznik 5 - Porozumienie do specjalizacji fizjoterapeutów

Załącznik 6 - Porozumienie do specjalizacji farmaceutów

Harmonogramy realizacji specjalizacji 

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót