Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg f954a6f5cb990731f37b7cfb8c49a9a1
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png a7c32e8555f94833dda6512694dcde3c

Informacje dotyczące staży

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

 PRACOWNIK GCM:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013
Osoba ubiegająca się o staż powinna złożyć w Dziale Kadr w pokoju nr 197 na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu ( po tym terminie, wnioski na staż, nie będą rozpatrywane ) następujące dokumenty:

 1. wypełniony wniosek (Załącznik-1-) –zaakceptowany uprzednio przez osobę kierującą komórką/jednostką organizacyjną GCM, w której zatrudniona jest osoba ubiegająca się o staż,
 2. wypełniony wniosek (Załącznik-2-)  lub równoważny  wniosek sporządzony według wzoru (zasad) obowiązującego w podmiocie przyjmującym,
 3. wypełnione dwa egzemplarze porozumienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia lub równoważnego porozumienia sporządzonego według wzoru (zasad) obowiązującego w podmiocie przyjmującym.

Zarządzenie_Nr_80-2013

 (Dokument w formacie Adobe PDF)

Załącznik-1- Wniosek do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Załącznik-2- Wniosek do Zakładu Przyjmującego

Załącznik-3- Porozumienie do specjalizacji lekarskiej

Załącznik-4- Porozumienie do specjalizacji w ochronie zdrowia

Załącznik-5- Porozumienie do specjalizacji diagnostów laboratoryjnych


PRACOWNIK Z INNEGO PODMIOTU:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2013
Osoba ubiegająca się o staż powinna złożyć w Dziale Kadr w pokoju 197 na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu ( po tym terminie, wnioski na staż, nie będą rozpatrywane ) następujące dokumenty:

 1. wypełniony wniosek (Załącznik-1-) –zaakceptowany uprzednio przez osobę kierującą komórką/jednostką organizacyjną GCM, w której ma być prowadzony staż,
 2. dwa egzemplarze porozumienia, wypełnionego przez podmiot kierujący, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenie_Nr_81-2013

(Dokument w formacie Adobe PDF)

 Załącznik-1- Wniosek do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

 Załącznik-2- Porozumienie do specjalizacji lekarskiej

 Załącznik-3- Porozumienie do specjalizacji w ochronie zdrowia

 Załącznik-4- Porozumienie do specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

Harmonogramy realizacji specjalizacji i staży w dziedzinie fizjoterapii w 2020 r. 

 

Wyślij na Facebooka
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót