Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 33e52067934acab22987c85ef95b0544
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png e7c5c43d5fac7a5d9b8743600aec0a01

Dokumenty do pobrania: umowy, KRS, NIP, REGON i inne

13.08.2013
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

 


Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 Dokumenty rejestrowe:

 

Wzory umów do pobrania

Umowa darowizny aparatury i sprzętu medycznego 

Umowa darowizny kwoty pieniężnej 

Umowa użyczenia 

Umowa darowizny produktów leczniczych/wyrobów medycznych 

Umowa darowizny środków innych niż aparatura medyczna 

Wniosek o najem 

Wniosek dla przedstawicieli firm

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami(osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej „GCM”),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania rzewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla darczyńców

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej „GCM”),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji * oraz przesyłania Państwu informacji o działaniachfundacji oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane wrażliwe/niewrażliwe 
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót