Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a3323af4d1806125bd9173f693649e63
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png f93a709f7622d21ff14e9126b13d6681

Jednoośrodkowy, randomizowany, otwarty eksperyment badawczy mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością

30.05.2023
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

      

W dniu 08 maja 2023 r. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisało z Agencją Badań Medycznych umowę o dofinasowanie projektu pn. Jednoośrodkowy, randomizowany, otwarty eksperyment badawczy mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.

Numer wniosku: 2022/ABM/03/00017/P/04 

Planowany okres realizacji projektu: Rozpoczęcie - 2023-01-02, Zakończenie - 2027-06-30

Wnioskowania kwota dofinansowania oraz koszt całkowity: 4 743 089,50 zł brutto

Niniejszy projekt jest pierwszym badaniem, które ma być przeprowadzone u chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków. Badanie ma zweryfikować hipotezę, że modulacja układu współczulnego przez denerwację tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków poprawia rokowanie oraz zmniejsza częstość hospitalizacji chorych z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.

Niewydolność serca - choroba określana „epidemią rozwiniętego świata”, pomimo postępu medycyny, coraz doskonalszych metod diagnostycznych i terapeutycznych wpływa na obniżenie jakości życia, zwiększa częstość hospitalizacji i koszty leczenia. Osobom w wieku produkcyjnym często uniemożliwia kontynuację pracy oraz staje się jedną z głównych przyczyn zgonów.

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującą arytmią prowadzącą do objawów niewydolności serca. Ablacja migotania przedsionków jest od wielu lat uznaną, inwazyjną metodą leczenia, poprawiającą rokowanie, wydolność fizyczną, również u pacjentów z niewydolnością serca, co potwierdziły wyniki badania Castle-AF [1].

Jedną z przyczyn napadów migotania przedsionków, niewydolności serca jest nadmierna aktywacja układu współczulnego. Ablacja włókien współczulnych zlokalizowanych wokół tętnic nerkowych, tzw. denerwacja tętnic nerkowych, jest nową, bezpieczną metodą inwazyjnego leczenia, pozwalającą na regulację aktywności układu współczulnego i układu renina-angiotensyna-aldosteron. W efekcie denerwacji zmniejsza się aktywność adrenergiczna, obserwuje się spadek średniego ciśnienia tętniczego, obniżenie częstości akcji serca.

Cel: Niniejszym badaniem jest randomizowane, jednoośrodkowe, otwarte badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca.

 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2022/ABM/03/00017/P/04 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót