Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 53ecda1434ab2de3b0eb357368c114ac
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 115b0efbc53f8b65bf1c117c7bae9bd4

Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie oddziałów i pracowni Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Katowicach

18.05.2023
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Projekt pn. „Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie oddziałów i pracowni Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Katowicach” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych na terenie województwa śląskiego, a także całego kraju poprzez modernizację Oddziału Pneumonologii wraz z Pracownią Bronchoskopii, Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego oraz remont Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji, a także zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego i sprzętów niemedycznych związanych z diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu układu oddechowego, układu krążenia w ramach ww. jednostek.

Wartość projektu: 9 267 335,76 PLN

Dofinansowanie: 4 000 195,48 PLN

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie oddziałów i pracowni Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Katowicach” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail:    lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/

Jednocześnie na podstawie § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest zobowiązane zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu znajduje się w załączniku. 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót