Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c7018b249af3da31e9b00e232f5712d5
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png e1c5b60e45ad382ab3de69cba1fa8e26

Kalendarium Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

09.01.2023
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Wydarzenia z historii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach istotne z punktu widzenia Szpitala oraz danej dziedziny medycyny/nauki.

II połowa lat 60

 • z inicjatywy ówczesnego wojewody śląskiego gen. Jerzego Ziętka, przy wsparciu śląskiego górnictwa, rozpoczęcie budowy Szpitala w Ochojcu (Szpitala Górniczego)

1977

 • rozpoczęcie działalności Szpitala Górniczego z Oddziałami: Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Laryngologii, Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Kardiologii, Okulistyki, Chorób Zawodowych, Ginekologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Izby Przyjęć,
 • przeniesienie I Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej do nowo otwartego Szpitala Górniczego,
 • uruchomienie w I Klinice Kardiologii ŚAM nowych pracowni diagnostycznych: echokardiografii, elektrofizjologii oraz diagnostyki inwazyjnej układu sercowo-naczyniowego,
 • wykonanie pierwszej koronarografii.

1978

 • z inicjatywy i dzięki staraniom prof. Leszka Gieca rozpoczęcie budowy Śląskiego Ośrodka Kardiologii,
 • pierwsze w Polsce badanie elektrofizjologiczne w I Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej (A. Wnuk-Wojnar, J. Drzewiecki).

1980

 • pierwsza operacja pomostowania tętnic wieńcowych ( prof. R. Adamczyka, prof. J.Molla ).

1985

 • pierwsza w Polsce ablacja łącza przedsionkowo-komorowego ( A.Wnuk-Wojnar, J. Drzewiecki),
 • początek implantacji stymulatorów przez kardiologów I Kliniki Kardiologii.

1986

 • pierwsi pacjenci w Śląskim Ośrodku Kardiologii,
 • uruchomienie Zakładu Kardiologii Inwazyjnej w Śląskim Ośrodku Kardiologii,
 • powstanie Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej i następnie przemianowanie na Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Górniczego Centrum Medycznego,

1987

 • oficjalne otwarcie Śląskiego Ośrodka Kardiologii przemianowanego później na Górnośląski Ośrodek Kardiologii (GOK),
 • wykonanie pierwszego zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej w nowym Ośrodku – GOK,
 • Górnośląski Ośrodek Kardiologii wchodzi w strukturę organizacyjną Górniczego Centrum Medycznego,
 • zespół I Kliniki Kardiologii wykonuje pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora,
 • zespół I Kliniki Kardiologii wykonuje pierwszy w Polsce zabieg ablacji pęczka Hisa,
 • otwarcie samodzielnego Oddziału Wszczepiania Rozruszników Serca (OWRS) wydzielonego z I Kliniki Kardiologii.

1988

 • rozpoczęcie działalności I Kliniki Kardiochirurgii w GCM.

1990

 • rozpoczęcie działalności II Kliniki Kardiochirurgii w GCM.

1993

 • przemianowanie Górniczego Centrum Medycznego na Górnośląskie Centrum Medyczne.

1996

 • II Klinika Kardiochirurgii inicjuje program chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej bez krążenia pozaustrojowego.

1999

 • uruchomienie 24-godzinnych dyżurów w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej, dla ostrych zespołów wieńcowych,
 • wykonanie przez zespół I Kliniki Kardiochirurgii pierwszej w Polsce małoinwazyjnej operacja serca z pomocą robota Aesop,
 • uruchomienie Oddziału Rehabilitacji.

2000

 • Górnośląskie Centrum Medyczne, Szpitalem Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej,
 • utworzenie Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, na bazie Oddziału Ortopedii.

2001

 • uroczyste otwarcie nowoczesnych sal operacyjnych w Klinikach Kardiochirurgii (po remoncie).

2002

 • pierwsza w Polsce operacja z zastosowaniem robota ZEUS w I Klinice Kardiochirurgii,
 • zastosowanie po raz pierwszy w Polsce systemu elektroanatomicznego CARTO do trójwymiarowego mapowania zaburzeń rytmu serca w I Oddziale Kardiologii.

2003

 • przejęcie przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyń, jako pierwszej w Polsce, Zakładu Radiologii Zabiegowej i OIOM, co umożliwiło wykonywanie pełnego zakresu zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych na aorcie oraz wszystkich naczyniach obwodowych,
 • 1 miejsce w Polsce w dziedzinie kardiochirurgii dla I Kliniki Kardiochirurgii w rankingu Newsweek Polska: wyróżnienie wykrzyknik Newsweeka dla najlepszego szpitala w Polsce dla SPSK nr 7.

2004

 • GCM w czołówce rankingu szpitali w Polsce wg Newsweek Polska - 1 miejsce w dziedzinie kardiochirurgia dla I Kliniki Kardiochirurgii, 3 miejsce w dziedzinie kardiologia dla: I, II, III Klinika Kardiologii, Klinika Elektrokardiologii, Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych, 3 miejsce w dziedzinie kardiochirurgia dla II Kliniki Kardiochirurgii, 3 miejsce w dziedzinie neurologia dla Oddziału Neurologii,
 • Kierownik III Kliniki Kardiologii prof. dr hab. Michał Tendera w latach 2004 – 2006 pełni funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2007

 • uzyskanie przez Oddział Elektrokardiologii statusu Kliniki Elektrokardiologii przy I Katedrze Kardiologii Śl.AM w Katowicach,
 • wdrożenie nowoczesnego systemu reanimacji szpitalnej – umieszczenie defibrylatorów w miejscach ogólnodostępnych.

2008

 • Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podejmuje uchwałę o nadaniu SPSK nr 7 SUMw Katowicach Górnośląskiemu Centrum Medycznemu imienia prof. Leszka Gieca.

2009

 • otwarcie pierwszego w województwie śląskim, gabinetu terapii biologicznej w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii,
 • wmurowanie popiersia prof. Leszka Gieca – twórcy Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii, na terenie GCM w Katowicach-Ochojcu,. Autorem rzeźby jest artysta-plastyk prof. Zygmunt Brachmański.

2010

 • zespół kardiologów po raz pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych na świecie wykonuje zbieg przezkoniuszkowego zamknięcia przecieku okołozastawkowego,
 • zespół kardiologów wykonuje pierwszy w Polsce zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki w zastawkę,
 • zespół kardiologów jako pierwszy na Śląsku i jako nieliczny w Polsce przeprowadza zabieg zamknięcia jamy uszka lewego przedsionka serca,
 • zespół III Kliniki Kardiologii przeprowadza badanie kliniczne REGENT, którego celem było zastosowanie własnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego u pacjentów z zawałem serca i istotnym uszkodzeniem lewej komory - drugie pod względem liczby pacjentów tego typu badanie na świecie.

2012

 • uruchomienie zamiejscowego Oddziału Kardiologii GCM w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

2013

 • GCM otrzymuje Certyfikat Akredytacyjny oraz Status Szpitala Akredytowanego, przyznany przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2014

 • rozpoczęcie budowy nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z lądowiskiem dla helikopterów,
 • „Lekarz Rynku Zdrowia 2014” oraz „Złoty Skalpel 2014” dla zespołu Oddziału Kardiochirurgii i Kardiologii za pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia silikonowego implantu BACE w leczeniu niedomykalności zastawki mitralnej,
 • „Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2014” w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia w konkursie Liderów Ochrony Zdrowia,
 • III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Finansowym Szpitali Publicznych w kategorii szpitale resortowe i kliniczne, przygotowanym przez spółkę Magellan we współpracy z „Forbesem”.

2015

 • GCM pierwszym szpitalem w Polsce zakwalifikowanym do Vascular Center – miano przyznane przez European Commission for Accreditation of Vascular Center Międzynarodowej Unii Angiologicznej (International Union of Angiology). Tym samym dołącza do sieci 7 ośrodków w Europie posiadających ww. status,
 • „Lider Roku 2015 w Ochronie Zdrowia. Innowacyjny Szpital” - wyróżnienie za innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie i wykonywanie unikalnych procedur medycznych.

2016

 • pierwszy w Polsce nowatorski zabieg ablacji lewego przedsionka serca u kobiety ciężarnej (w 20 tygodniu ciąży), bez użycia RTG,
 • przeprowadzenie nowatorskiego zabiegu leczenia depresji lekoopornej - wszczepienie stymulatora nerwu błędnego,
 • pierwszy w Polsce projekt zastosowania telemedycyny w leczeniu schizofrenii paranoidalnej.

2017

 • „Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2017” w kategorii innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia, za pierwszy w Polsce projekt wykorzystania telemedycyny w psychiatrii oraz kampanię edukacyjną #UdarLiczysieCzas.

2018

 • otwarcie nowoczesnego Bloku Operacyjnego wraz z lądowiskiem dla helikopterów,
 • pierwsze w Polsce wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości dla ratowania serc pacjentów - zespół kardiologów i kardiochirurgów GCM wraz z wydziałem inżynierii biomedycznej Politecnico di Milano wykonał zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z użyciem systemu wirtualnej rzeczywistości Microsoft HoloLens,
 • uruchomienie Oddziału Pneumonologii oraz Poradni Pneumonologicznej w strukturach GCM. Oddział przeniesiony z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach,
 • przeniesienie Oddziału Onkologicznego i Poradni Onkologicznej do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

2019

 • rozpoczęcie realizacji świadczeń z zakresu leczenia ciężkiej niewydolności serca w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej w zamiejscowym Oddziale Kardiologii w Cieszynie,
 • GCM zakwalifikowane jako jedyny ośrodek na Śląsku do pilotażu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych,
 • statuetka „Kroki milowe w leczeniu zawału serca” dla prof. dr hab. n. med. Krystiana Wity, nadana przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu za osobisty wkład w stworzenie polskiego nowatorskiego programu koordynowanej opieki nad chorym z zawałem serca KOS-zawał,
 • „Brązowy Lider Ochrony Zdrowia 2019” – nagroda w konkursie Lider Ochrony Zdrowia 2019 w kategorii: Innowacyjne Pomysły za zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z użyciem systemu wirtualnej rzeczywistości Microsoft HoloLens.

2020

 • „Portret Polskiej Medycyny 2020” w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne) dla Klaudii Rogowskiej, Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2021

 • uruchomienie Szpitala Tymczasowego dla pacjentów z COVID-19,
 • rozpoczęcie budowy Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych,
 • rekordowa terapia ECMO u 59-letniego pacjenta zakażonego wirusem COVID-19. Pacjent spędził w szpitalu 122 dni, w tym aż 68 wspomagany ECMO,
 • pierwsze w Polsce zastosowanie nowej generacji systemu do trójwymiarowego mapowania serca EnSite X® ( I Oddział Kardiologii)
 • pionierski zabieg ablacji arytmii za pomocą najnowocześniejszego cewnika Qdot Micro w Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji (I Oddziału Kardiologii),
 • nagroda specjalna Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za opracowanie systemu do pozaustrojowego utleniania krwi, z autorską konstrukcją, materiałem i membraną. W skład interdyscyplinarnego zespołu pracującego nad rozwiązaniem wchodzą również lekarze z GCM: dr Szymon Skoczyński, dr hab. Tomasz Darocha, lek med. Konrad Mendrala i prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec Lekarz Kierujący I Oddziałem Kardiologii GCM, Pro-Rektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach zostało uhonorowane tytułem "Zasłużony dla miasta Katowice", za zaangażowanie i trud włożony w walkę z pandemią COVID-19,
 • pierwsze w Polsce innowacyjne zabiegi radiochirurgicznej ablacji ogniska arytmii serca – terapie ostatniej szansy. Eksperymentalny projekt innowacyjnej terapii pacjentów z tachykardią komorową, u których standardowe metody leczenia - tych zagrażających życiu arytmii serca okazały się nieskuteczne, realizowany przez Instytut Onkologii w Gliwicach w ścisłej współpracy z Kliniką Elektrokardiologii i Niewydolności Serca i Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca GCM.
 • 5 miejsce w Polsce w światowym rankingu najlepszych szpitali World’s Best Hospitals 2021, który wyłania i wyróżnia najlepsze szpitale z 25 krajów na całym świecie,
 • pierwszy na Śląsku zabieg wszczepienia reduktora przepływu do zatoki wieńcowej.

2022

 • uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ( Konsorcjum SUM, GCM, UCK),
 • nagroda zespołowa przyznana przez World Health Organization (WHO) za utworzenie w ramach Centrum Leczenia Ciężkiej Hipotermii Krajowego Systemu Leczenia Poszkodowanych w Hipotermii Głębokiej. Pomysłodawcami utworzenia Centrum był dr hab. n. med. Tomasz Darocha prof. SUM (GCM, SUM Katowice) i dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński,
 • spektakularny sukces zespołu PERT – wyjątkowy zabieg Kardiologów, Kardiochirurgów i Anestezjologów uratował życie ciężarnej i płodu. Zespół kardiologów I Oddziału Kardiologii, kardiochirurgów Oddziału Kardiochirurgii oraz anestezjologów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym uratował życie ciężarnej w 10 tygodniu ciąży z ciężkim zatorem płucnym przebiegającym ze wstrząsem kardiogennym.
 • "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne" - Szpital zajął wysokie 5 miejsce, w kategorii: Instytuty i Szpitale Kliniczne. W siódmej edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania” udział wzięło aż 317 szpitali.
 • Ropoczęcie budowy Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych

2023

 • Dyrektor GCM Pani Klaudia Rogowska w gronie 10 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia wg rankingu Kobieta Rynku Zdrowia,
 • Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali przyznała Szpitalowi certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent". Szpital znalazł się w gronie 20 szpitali, które otrzymały najwięcej punktów podczas procesu certyfikacji placówek medycznych plasując się na 14 miejscu w Polsce i 1 miejscu na Śląsk,
 • po raz pierwszy w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca został wykonany zabieg operacyjny całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego z wykorzystaniem nowoczesnego, sterowanego komputerowo, półautonomicznego systemu robotycznego CORI (Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu),
 • pierwsze na Śląsku zabiegi angioplastyki wieńcowej, w których praca lekarza jest wspomagana technologią robotyczną ( III Oddział Kardiologii, ZKI),
 • budowa Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych,
 • Akredytacja Szpitali w zakresie dawstwa narządów i tkanek od osób zmarłych – pilotaż Ministerstwa Zdrowia (wizyta 09.11.2023 r., spełnienie 98% standardów akredytacyjnych)
 • DIAMENTOWY STATUS i ZŁOTY STATUS dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym GCM im prof. L. Gieca SUM w Katowicach przyznany przez ESO ANGELS AWARDS Q2 2023 w międzynarodowym konkursie.To nagroda za błyskawiczne udzielenie pomocy pacjentom w ostrej fazie udaru.
 • III miejsce w konkursie "Liderzy zarządzania" - Najlepiej zarządzanych szpitali publicznych według BFF Banking" w kategorii Szpitale kliniczne i instytuty. Ranking docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót