Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 95d7dbd8aa741a52f160a68add161348
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 4d56ead4ade199f9de7e450de46317b2

Przebudowa i remont pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47 40-635 Katowice

28.10.2022
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

W dniu  21.07.2022 została  z Województwem Ślaskim podpisana umowa dotycząca dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych. Umowa dotyczy  realizacji zadania pn.

Przebudowa i remont pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47 40-635 Katowice.

 

Wskazane dofinasowanie pozwoli na dostosowanie pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, w tym pomieszczeń pracowni fizykoterapii, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obejmuje przebudowę oraz wykonanie prac modernizacyjno - remontowych, prowadzonych w obrębie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. W wyniku prac nastąpi poprawa korzystania

z pomieszczeń w zakresie poruszania się, bezpieczeństwa oraz poprawy warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem osób  z dysfunkcjami ruchu i percepcji.

 

Wartość dofinansowania 500.000,00 PLN co stanowi część kosztów poniesionych 
w projekcie. Wartość robót budowlanych wynosi 1.193.259,90 PLN. Dofinansowanie  nie uwzględnia kosztów opracowania projektu przebudowy.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót