Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c1970a4912dcf1965d07b3c28bed6dfc
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png dbe021e96818f7755f675abd9d3fb00a

Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonującego w modelu usług wspólnych dla realizacji komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych

04.10.2022
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Śląskie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które powstaje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, umożliwi pacjentom zwiększenie dostępności do nowych, nieodpłatnych, eksperymentalnych terapii i najnowszych metod leczenia przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa uczestnictwa w badaniu klinicznym.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w partnerstwie ze swoimi szpitalami: Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego pozyskał od Agencji Badań Medycznych
 ponad 9 mln 322 tys. na utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych z Ośrodkiem Wczesnych Faz, dla realizacji komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca lipca 2026 roku.
W strukturze organizacyjnej uczelni Śląskie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonować będzie jako odrębna, samodzielna jednostka. Dzięki kooperacji trzech partnerów, o charakterze badawczym i klinicznym, Centrum będzie prowadzić kompleksową działalność na rzecz rozwoju niekomercyjnych i komercyjnych badań klinicznych
Siedziba jednostki będzie umiejscowiona w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47.

Model usług wspólnych w jakim funkcjonować będzie Śląskie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych oznacza w szczególności zapewnienie wsparcia w zakresie:

 • procesów pozyskiwania nowych badań,
 • realizacji badań,
 • pełnienia roli punktu kontaktowego dla partnerów i kontrahentów,
 • koordynacji procesów wewnątrz konsorcjum,
 • doradztwa naukowego w ramach prowadzonych badań,
 • standaryzacji procesów oraz wdrażania procedur jakościowych.

Zakres działań Centrum obejmować będzie wsparcie w zakresie planowania, koordynacji, zarządzania i rozliczania badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.
Centrum prowadzić będzie także szeroko zakrojone działania mające na celu podwyższanie kompetencji kadry jak i promocję badań klinicznych wśród wszystkich interesariuszy systemu badań klinicznych w Polsce i na świecie. W ramach Centrum utworzony zostanie również Ośrodek Wczesnych Faz, profilowany na realizację projektów wczesnych faz obejmujących większość obszarów medycznych.

Najbliższe sześć miesięcy funkcjonowania Centrum to pierwszy etap realizacji projektu polegający przede wszystkim na organizacji ŚCWBK tj. modernizacji infrastruktury lokalowej i sprzętowej, rekrutacji wyspecjalizowanej kadry i wypracowaniu, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, takich standardów i procedur funkcjonowania, które zapewnią maksymalne wykorzystanie ogromnego potencjału uczelni oraz szpitali w realizacji badań klinicznych.

 
Docelowo działania ŚCWBK zapełnią istniejącą niszę w funkcjonowaniu Uczelni i szpitali zapewniając standaryzację niezwykle skomplikowanych i wymagających procedur, wymagających zaangażowania zespołu osób o rozmaitych kompetencjach. Z kolei pacjentom Centrum umożliwi zwiększenie dostępności do nowych, nieodpłatnych, eksperymentalnych terapii i najnowszych metod leczenia przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa uczestnictwa w badaniu klinicznym.

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót