Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 86bcbb5f6904d4ca842f9fe95d9070a0
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 2669a5a79ee334ae89f0a4f01a3f36e6

Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych

15.09.2021
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Zdefiniowany dla projektu cel przyczyni się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Inwestycja polega na adaptacji i przystosowaniu istniejącego budynku, posiadającego korzystną lokalizację i powiązania komunikacyjne z pozostałymi budynkami kompleksu szpitalnego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na potrzeby utworzenia Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych.

W ramach Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych planuje się utworzenie: części łóżkowej dla 31 pacjentów, w tym 4 łóżka intensywnej terapii, 5 łóżek w pokojach jednoosobowych wyposażonych w węzły sanitarne; dwóch izolatek o podwyższonej izolacyjności, wyposażonych w śluzy umywalkowo – fartuchowe; śluzy szatniowej dla personelu (pomieszczenia kwarantannowo - izolacyjne dla szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych), pomieszczeń gabinetów zabiegowych, sal obserwacyjnych i pokoi badań przeznaczonych do pełnienia dwóch funkcji: funkcji konsultacyjno - zabiegowej i funkcji ambulatorium chorób zakaźnych. Ponadto w budynku znajdą się niezbędne pomieszczenia techniczne, sanitarne, socjalne oraz pomocnicze. Na piętrze budynku planuje się utworzenie pomieszczeń przewidzianych do pełnienia  funkcji rezerwowej sali chorych wyposażonej w instalację gazów medycznych z możliwością wstawienia 24 łóżek w sytuacji epidemii oraz funkcji sali medycznych konsultacji i szkoleń.

Centrum poza wysoce specjalistycznym oddziałem szpitalnym będzie posiadało funkcję ambulatoryjną pozwalającą na pracę specjalistów oraz możliwość obsługi programów lekowych a także prowadzenie szczepień.

 

Spodziewane efekty realizacji inwestycji obejmują:

 - Wzrost dostępności usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych,

- Poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

- Poprawę wizerunku szpitala jako podmiotu dążącego do podnoszenia komfortu pacjenta i profesjonalnej obsługi medycznej.

Wartość projektu: 43.227.200,00 PLN

Dofinansowanie: 42.256.200,00 PLN, w tym:

- dofinansowanie z UE: 35.917.770,00 PLN, 

- dotacja z budżetu państwa: 6.338.430,00 PLN. 

Okres realizacji: 2021-2023

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn. " Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)  specjalny adres e-mail lub
b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
."

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail:   lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl

Jednocześnie na podstawie § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest zobowiązane zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu znajduje się w załącznikach. 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót