Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 261cfca9bbea8f5d4159a1a73c7648af
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png e13a2b8986c8a7d5c42a179e3a718052

Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych

18.05.2021
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych"

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Dostępność Plus dla Zdrowia.

Wydatki całkowite projektu: 1 954 660,02 PLN, z czego:

finansowanie z budżetu państwa: 307 272,56 PLN

środki Unii Europejskiej:  1 647 387,46 PLN.

Głównym celem projektu jest:

poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, organizacyjnym i cyfrowym dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez modernizację wejścia i ciągów komunikacyjnych, dostosowanie procedur, a także przygotowanie 458 osób do obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami do 2021 roku.

 

Cel ten realizowany będzie poprzez przygotowanie organizacyjne i kadrowe jednostki do obsługi pacjentów i pozostałych interesantów z niepełnosprawnościami, a także poprawę dostępu do istniejącej infrastruktury w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zwanego dalej GCM w zakresie przebudowy wejścia części wysokiej i niskiej budynku w celu ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych, a także poprawę komunikacji w ciągach komunikacyjnych oraz wymiany obecnie użytkowanego, przestarzałego wyposażenia poprawiającego jakość usług medycznych.

Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez realizację celów szczegółowych do których należą między innymi:

- poprawa strefy wejścia do budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Leszka Gieca,

- podwyższenie standardów komunikacyjnych pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Wieloprofilowym GCM, a pozostałymi oddziałami szpitala,

- doposażenie Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego oraz Górnośląskiego Ośrodka Kardiologicznego należących do GCM o sprzęt medyczny zwiększający dostępność dla osób niepełnosprawnych,

- doposażenie GCM w sprzęt medyczny dedykowany osobom niepełnosprawnym w celu ułatwienia ich funkcjonowania w szpitalu,

- poprawa narzędzi i rozwiązań GCM z zakresu procedur związanych z obsługą osób niepełnosprawnych,

- poprawa przygotowania personelu GCM do obsługi i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Termin zakończenia projektu: 30.06.2022

Raport z audytu wstępnego, przeprowadzonego w GCM znajduje się w załączniku.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót