Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a1cdbdbf3e328950c63dc0c48955014b
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png afd82db58f5d936b17295d834ca75c01

Dalszy postęp w leczeniu ablacją migotania przedsionków

11.03.2021
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Kierowana przez prof. dr n. med. Katarzynę Mizię-Stec I Klinika Kardiologii SUM jako jedyna na Śląsku, a obok WUM jedna z dwóch w Polsce, w swojej Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji I OK wprowadziła pod koniec 2020 roku nowatorską metodę izolacji żył płucnych wysoką energią i krótkotrwałym impulsem (HPSD – ang. High Power Short Duration). Ta obiecująca metoda HPSD, działając w systemie Q mode PLUS, polega na użyciu elektrody ablacyjnej z pomiarem siły nacisku i zastosowaniu wyższej energii w krótszym czasie aplikacji. Używany jest do tego cewnik z sześcioma czujnikami temperatury i specjalnym systemem irygacji (QDOT Micro Ablation Catheter Biosense Webster). Pozwala to skrócić czas zabiegu, jednocześnie zmniejszając częstość nawrotów arytmii

obraz serca na monitorze

Podpis pod ryciną:
Izolacja lewej górnej żyły płucnej (LSPV) wysoką energią i krótkotrwałym impulsem - HPSD: 90W/4s (Q mode PLUS), elektroda ablacyjna z pomiarem siły nacisku (QDOT Micro Ablation Catheter - Biosense Webster).

PERT (Pulmonary Embolism Response Team) w GCM ruszył !

Z przyjemnością informujemy, że w minionym tygodniu kardiolodzy I Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego wykonali skuteczną przezskórną trombektomię płucną u pacjentki z ostrą zatorowością płucną wysokiego ryzyka i przeciwskazaniami do klasycznej terapii reperfuzyjnej. U 50 - letniej chorej z krwotocznym udarem mózgu stwierdzono masywny zator płucny wymagający natychmiastowego leczenia ratującego życie. Decyzję o ww leczeniu podjął zespół PERT (kardiolog / kardiolog inwazyjny, kardiochirurg). Poprzez nakłucie żyły udowej usunięto z całkowicie zamkniętej prawej tętnicy płucnej materiał zatorowy (Rycina) udrażniając tętnicę płucną. W dalszym przebiegu pacjentka leczona farmakologicznie heparyną ze stopniową poprawą stanu klinicznego – finalnie wypisana w zadowalającym stanie do dalszego leczenia ambulatoryjnego.

Rycina pokazująca nakłucie żyły udowej, poprzez które usunięto z całkowicie zamkniętej prawej tętnicy płucnej materiał zatorowy udrażniając tętnicę płucną

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót