Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 638f2bbcce5fd001f4e02ab0f5f991e7
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 33d4de29f8d3fc4a0db453dec8fb457f

Nasz Patron

09.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Nasz Patron

” Nigdy nie gonił za sławą i pieniędzmi, nigdy nie odgrywał się za krzywdy. Imię profesora Leszka Gieca, wielkiego lekarza, a zarazem bardzo skromnego człowieka, otrzyma szpital, który jest dziełem jego życia - Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach Ochojcu …*"

 czarno-białe zdjęcie profesora Leszka Gieca 

Zarządzeniem Nr 90/2008 z dnia 24.09.2008 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne otrzymał zaszczytną nazwę prof. Leszka Gieca. 

zdjęcie ukazujące pomnik profesora Leszka Gieca znajdujący się przy wjeździe na teren GCM

 

Kim był Leszek Giec ?

Urodził się w roku 1928 w Sanoku. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1952 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jeszcze pod koniec studiów, w roku 1951 rozpoczął pracę w charakterze „zastępcy młodszego asystenta” w III Klinice Chorób Wewnętrznych (Wrocław, ul. Pasteura 4) kierowanej przez prof. Edwarda Szczeklika. Gdy w roku 1953 prof. Kornel Gibiński objął kierownictwo III Kliniki Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, wraz z nim z Wrocławia na Górny Śląsk przeniósł się również Leszek Giec. Pracując od 1953 roku w III Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu, a następnie w Katowicach pod kierownictwem prof. Kornela Gibińskiego, uzyskał w roku 1960 stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 1968 tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

Leszek Giec zorganizował w Klinice pierwszy na Górnym Śląsku Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, współpracujący z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, dla leczenia chorych z ostrymi kardiologicznymi stanami zagrożenia życia. Był także organizatorem Pracowni Elektrokardiograficznej z możliwością badań dynamicznych, Pracowni Polikardiografii i Wektokardiografii. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1979, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego w roku 1989. Od roku 1958 był specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia, a od roku 1968 w zakresie kardiologii. Profesor Giec jest twórcą nowoczesnej kardiologii na Śląsku.

W 1978 roku rozpoczął starania o budowę i utworzenie Śląskiego Ośrodka Kardiologii, którego powstanie stworzyło możliwości rozwoju kardiologii i kardiochirurgii. W latach 1975–1998 prof. Leszek Giec był kierownikiem I Kliniki Kardiologii ŚlAM w Katowicach i dyrektorem Instytutu Kardiologii ŚlAM w Katowicach, a od 1986 do 1998 r. dyrektorem Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii (GOK) na bazie Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. W kierowanej przez prof. Leszka Gieca Klinice dokonano pierwszego w Polsce zabiegu wszczepienia defibrylatora serca oraz pierwszej w kraju przezskórnej ablacji łącza przedsionkowo-komorowego. Dzięki jego inicjatywie uruchomiono w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w latach 90 tych XX wieku interwencyjne leczenie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Leszek Giec był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Najbardziej prestiżowe odznaczenia i wyróżnienia to:

 • Krzyż Kawalerski (1975) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1988),
 • Medal Gloria Medicinae (1993),
 • platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności (1997),
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998)
 • oraz Honorowe Członkostwo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2005).

Od 1993 r. był członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Medycyny, w latach 1976–1992 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 1989–1999 członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie (przewodniczący Rady w latach 1993–1999).**

Po długiej chorobie Profesor Leszek Giec zmarł 30.10.2007 roku w swoim ukochanym Szpitalu, otoczony troskliwą opieką wychowanków.

* źródło Gazeta Wyborcza Katowice

** opracowanie prof. dr hab. n med. Maria Trusz Gluza, prof. dr hab. n med. Zbigniew Gąsior • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót