Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 33d98b460d59beac51ee7e95746e9809
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 5ec94d574b39decb260f34c4be787f35

Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2(...).

19.08.2020
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

W dniu 29.07.2020r. pomiędzy Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a Województwem Śląskim  została podpisana umowa nr UDA-RPSL.10.01.00-24.030A/20-00 na projekt pn.

Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezbędnych urządzeń do dezynfekcji, środków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Projekt współfinansowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna
i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia-2 typ projektu.

Okres realizacji projektu 2020-02-01- 2020-12-31

Cel główny projektu: Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wsparcie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podnoszące dostępność i efektywność systemu ochrony zdrowia na trenie terenie województwa śląskiego.

Cele szczegółowe:

1. Zagwarantowanie pacjentom GCM dostępu do efektywnego i bezpiecznego systemu ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego;

2. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego świadczącego usługi ratowania życia w związku z pandemią COVID-19;

3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury medycznej koniecznej do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Projekt polega na doposażeniu GCM oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury poprzez następujące działania:

1.Zakup sprzętu medycznego:

W ramach zadania planowane jest zakupienie następujących elementów:

- Przenośny aparat USG - 1 szt.

- Defibryrator - 1 szt.

- Pompa infuzyjna - 26 szt.

- Ciśnieniomierz - 41 szt.

- Ssak z systemem zamkniętym - 15 szt.

- Kardiomonitor na stojaku - 10 szt.

- Kardiomonitor transportowy - 1 szt.

- Aparat Ambu - 37 szt.

- Urządzenie do masażu klatki piersiowej LUCAS - 2 szt.

- Wózek do przewozu chorych odizolowany - 6 szt.

- ECMO transportowe - 1 szt.

- Zestaw jednorazowy do ECMO - 5 szt.

- Aparat EKG na stojaku - 1 szt.

- Respirator stacjonarny - 8 szt.

- Respirator transportowy - 2 szt.

- Nawilżacz ze zintegrowanym system przepływu ARIVO2 - 2 szt.

- Pulsoksymetr - 21 szt.

- Inhalator - 10 szt.

- Bronchoskop z przenośnym źródłem światła - 3 szt

- Gazometr - 2 szt.

- Kapnograf - 1 szt.

- Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.

- Przyłóżkowy apart RTG - 1 szt.

- Bronchofiberoskop - 1 szt.

- Asylator anestezjologiczny - 2 szt.

- Videolaryngoskop z kpl łyżek jednorazowych - 1 szt.

- Laryngoskop z kpl łyżek jednorazowych - 1 szt.

- Torba resuscytacyjna - 1 szt.

- Osłona ekran RTG - 1 szt.

- Analizator pomiarów koronawirusa (Vivalitic) - 1 szt.

- Aparat płuco - serce wraz z urządzeniem grzewczo-chłodzącym - 1 szt.

- Echokardiograf - 1 szt.

- Aparat do znieczulania - 3 szt.

- Kardiomonitor kompaktowy (4szt) i telemetria z centralą monitorującą - 1 szt.

2. Zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych.

3. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury szpitalnej

W ramach zadania zrealizowane są oraz będą realizowane następujące prace budowlane:

-Przystosowanie Oddziału Pulmonologii,

-Zabudowa śluzy pomiędzy Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, a GOK wraz z zabezpieczeniem przejść,

- Zakup i zabudowa układu klimatyzacji Kontenerowej Izby Przyjęć w okresie letnim,

- Zakup Kontenerowej Izby Przyjęć

- Wykonanie izolatek dla pacjenta zarażonego przy Oddziałach OAiIT Szpitala (2 sztuki).

4. Kontenerowa rozbudowa szpitala na wypadek zagrożenia epidemiologicznego.

5. Zakup sprzętu komputerowego

6. Zakup Urządzeń do dezynfekcji i środki dezynfekcyjne:

-  Zamgławiacz - 3 sztuki,

- Środki do dezynfekcji rąk - 5500 sztuk,

- Środki do dezynfekcji powierzchni - 2500 sztuk.

 7. Zakup testów i odczynników do badania próbek

W ramach zadania planowane jest zakupienie następujących elementów:

- Zestaw do pobierania wirusa - 1000 sztuk,

- Odczynniki do badania - podłoże transportowe płynne, wymazówka plastikowa, wacik flokowany w probówce - 3000 sztuk.

Wartość projektu: 6 622 748,50 PLN.

Wydatki kwalifkowalne w projekcie 6 518 341,19 PLN.

Dofinansowanie: 6 192 424,12 PLN, w tym: wkład UE 5 540 590,00 PLN oraz budżet państwa: 651 834,12 PLN.

Wkład własny: 325 917,07 PLN.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót