Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 1848d3cac87b6f06d853ea235e2bdad3
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png 4504544b97356e9f0fed17ae4335c66a

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

15.11.2019
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

euslugi logo

 

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  realizuje projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, finansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

 

  • Planowany koszt realizacji: 144 749 629,78 zł
  • Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł
  • Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

 

W wyniku realizacji projektu w naszej placówce zostaną wdrożone e-usługi dotyczące przetwarzania EDM, e-zleceń i e-rejestracji. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

 

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym - Centrum e-Zdrowia.

Wyślij na Facebooka
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót