Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 31efaf73204f8f84fef81862654485f5
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png e0f70aebf30d5e33938207b1a1d686e4

Apteka Szpitalna

04.04.2019
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Kierownik Apteki Szpitalnej: mgr farmacji  Barbara Janota

Dane  kontaktowe:  
tel:  32 359 84 90
fax:  32 359 84 56
e-mail:

Zakres działalności

APTEKA  NIE  PROWADZI  SPRZEDAŻY  ODRĘCZNEJ  PACJENTOM.

Apteka Szpitalna realizuje recepty na leki programowe w ramach Programów Lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Leki wydawane są na podstawie Recepty Wewnętrznej w godzinach 7:25-14:30

Apteka Szpitalna zaopatruje Oddziały i pozostałe jednostki GCM: 

 • leki gotowe oraz recepturowe
 • leki stosowane w programach lekowych
 • płyny infuzyjne- w tym także płyny dializacyjne przeznaczone do ciągłej terapii nerko zastępczej
 • materiały opatrunkowe  (w tym także opatrunki specjalistyczne)
 • preparaty do żywienia enteralnego
 • preparaty do żywienia parenteralnego
 • środki dezynfekcyjne
 • wyroby medyczne

Apteka Szpitalna ponadto:

 • weryfikuje prawidłowe prowadzenie apteczek oddziałowych
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu, przekazując do    wiadomości Klinik/ Oddziałów komunikaty bezpieczeństwa oraz decyzje GIF/WIF dotyczące   wycofania , wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu
 • bierze udział w badaniach klinicznych
 • sprowadza leki na drodze importu docelowego
 • udziela informacji dot. produktów leczniczych personelowi fachowemu szpitala
 • uczestniczy w spotkaniach Komitetu Terapeutycznego, Zespołu Żywieniowego, Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komisji Jakości
 • prowadzi ewidencję próbek lekarskich oraz darowizn
 • bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowej
 • jest zaangażowana w tworzenie procedur ogólno szpitalnych oraz szkolenia personelu fachowego.

Personel

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji zarówno magistrowie jak i technicy biorą udział w konferencjach, seminariach naukowych a także posiedzeniach pracowników aptek szpitalnych organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach. Magistrowie uczestniczą w konferencjach ogólnopolskich oraz podlegają ustawicznemu kształceniu podyplomowemu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych.
W Aptece odbywają się staże magistrów i techników farmacji oraz praktyki studentów Wydziału Farmaceutycznego i Studium Farmaceutycznego.

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót