Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg ab41965f5100e7d71b8992415bfa0d16
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png cdb612b3ae9861582c1ca890b4321f3b

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych

07.03.2019
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Logotypy ue

Projekt pn.  „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych” powstał w odpowiedzi na potrzeby pacjentów w zakresie wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii.

Dofinansowanie do projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług. W realizację projektu, poza Liderem ŚUM, zaangażowanych jest jeszcze pięć podmiotów medycznych:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach,
 • Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II W Bielsku-Białej,
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kwota całkowita projektu to ponad 78 mln zł, dofinansowanie to ponad 67 mln zł, w tym dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kwota całkowita to ponad 15 mln zł, dofinansowanie ponad 13 mln zł.

Głównym przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych, które wspomogą realizację takich procesów jak: diagnozowanie, leczenie, rehabilitację oraz monitorowanie stanu pacjenta poza placówkami medycznym z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich narzędzi usprawniających prowadzenie konsultacji medycznych w oparciu o pełną dostępność elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki temu partnerzy będą mogli realizować zadania w obszarach TELEKONSULTACJI, TELEMONITORIGU ORAZ TELEREHABILITACJI.

W ramach projektu wdrożone zostaną e-usługi, a wśród nich:

Telekonsylia - umożliwiające personelowi medycznemu zdalną komunikację audio-wideo z personelem innego ośrodka w kontekście leczenia wybranego pacjenta wraz z dostępem do jego aktualnych i historycznych danych medycznych np. w celu zachowania ciągłości leczenia pacjenta.

Teleradiologia – usługa z zakresu telemedycyny umożliwiająca przesyłanie obrazów radiologicznych drogą elektroniczną pomiędzy dwoma lokalizacjami (np. dwoma ośrodkami ) w celu uzyskania opisu badania obrazowego lub jego konsultacji.

Telekonsultacja – usługa umożliwiająca pacjentowi komunikację audio-wideo bądź tekstową z personelem medycznym.

Telerehabilitacja - usługa wspomagająca pacjenta w prowadzeniu rehabilitacji na odległość.

Telemonitoring – umożliwi monitorowanie stanu zdrowia pacjenta przebywającego poza placówką medyczną na podstawie danych gromadzonych przez pacjentów w tak zwanym e – Dzienniczku oraz generowanych przez mobilne urządzenia diagnostyczne monitorujące parametry życiowe pacjenta jak np. Holter, ciśnieniomierz, urządzenie do pomiaru cukru.

 

Usługi udostępnione dzięki integracji z platformą eCareMed:

 • e-Rejestracja,
 • e-Dokumentacja,
 • Telekonsylium,
 • Telekonsultacja,
 • e-Ekspertyza –możliwość przeprowadzenia zdalnego opisu badania,
 • e-Dzienniczek – możliwość zapisu pomiaru z urządzeń typu ciśnieniomierz, EKG oraz przeprowadzenie ankiety  dotyczącej np. samopoczucia pacjenta,
 • e-Porada,
 • e-Zlecenie.

Główny cel projektu to:

 • zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń medycznych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz instalacji zaawansowanych technologicznie informatycznych  systemów zarządzania i komunikacji,
 • skrócenie czasu oczekiwania  pacjenta nas diagnostykę, leczenie i rehabilitację,
 • bezpieczne udostępnianie wyników badań diagnostycznych w celu szybkiego przeprowadzenia konsultacji oraz monitorowania leczenia pacjenta.
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót