Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a52b8d1f22ceb8e5f5234147819a1e5c
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 248ec4fd87f3f1f886543056f2112023

Przebudowa wejścia głównego GOK

05.10.2018
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawarło umowę na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa wejścia głównego do budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

Dofinansowanie pozyskano ześrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, mocą umowy zawartej z Województwem Śląskim, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz §9 ust. 1 przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937 z późn. zm.), uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 835/112/V/2016 z dnia 10 maja 2016 r.  w sprawie: Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi: 172.241,00 zł.

Okres obowiązywania umowy o dofinansowanie: 22.08.2017 - 31.12.2017

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót