Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg fb521e8494701e9da3bec4fcf9a5e77c
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png d7814e43e50995976c231719b5d2dfa7

Udostępnianie dokumentacji medycznej

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

   

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej  
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.  Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów wnioskujących o udostepnienie dokumentacji medycznej.
 • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący
w okresie 01.09.2020 - 30.11.2020

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący
w okresie 01.06.2020 - 31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót