Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg b89d6aa9a71be63e72440e74bd9036b3
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png dafeaa0f311dfa1386f48a3c607f4265

Udostępnianie dokumentacji medycznej

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej - pdf 464 KB.
 • Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów wnioskujących o udostepnienie dokumentacji medycznej - przekierowania do zakładki RODO.
 • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Cennik obowiązujący od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.:

 • opłata za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,49 zł 
 • opłata za jedną stronę wyciągu lub wydruku dokumentacji medycznej - 14,01 zł 
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 2,80 zł

Szpital rozpoczął również sukcesywne udostępnianie dokumentacji medycznej gromadzonej w EDM - elektronicznycm sysytemie szpitalnym poprzez IKP - Internetowe Konto Pacjenta.

Droga dojścia po odbiór dokumentacji medycznej - film - przekierowanie do strony YouTube

 

 

 

 

 

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót