Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 06c735425e0e8974bf9646cc54ba94e6
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 0488bcf99bfa77020b47b3f915f7572d

Udostępnianie dokumentacji medycznej

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej - pdf 464 KB.
 • Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów wnioskujących o udostepnienie dokumentacji medycznej - przekierowania do zakładki RODO.
 • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Cennik obowiązujący od 01.03.2023r.:

 • opłata za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,47 zł 
 • opłata za jedną stronę wyciągu lub wydruku dokumentacji medycznej - 13,47 zł 
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych- 2,69 zł

Szpital rozpoczął również sukcesywne udostępnianie dokumentacji medycznej gromadzonej w EDM - elektronicznycm sysytemie szpitalnym poprzez IKP - Internetowe Konto Pacjenta.

UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, prosimy nie stawiać się po odbiór dokumentacji medycznej. Dokumentacja wysyłana będzie w formie listownej po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. 32 359 89 53 lub 32 359 80 08.

Droga dojścia po odbiór dokumentacji medycznej - film - przekierowanie do strony YouTube

 

 

 

 

 

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót