Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Udostępnianie dokumentacji medycznej
13.08.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

   

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej  
  • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.  Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów wnioskujących o udostepnienie dokumentacji medycznej.
  • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
  • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.

Cennik opłat za dokumentację medyczną obowiązujący od 1 czerwca 2019 r.

Zarządzenie wprowadzające cennik

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<