Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 51be693266c0e38c22c62985dca01ad1
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png b95f72fb2ce3fc65f1ad454b27385d7e

Udostępnianie dokumentacji medycznej

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

   

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej  zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów wnioskujących o udostepnienie dokumentacji medycznej.
 • Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej wydaje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lub inna osoba, której Dyrektor udzielił upoważnienia do wydawania decyzji o udostępnianiu dokumentacji medycznej GCM.
 • Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 • Dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Uprawnionym organom i podmiotom dokumentacja udostępniana jest z zachowaniem wymaganych terminów.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej GCM może pobrać opłatę.

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej obowiązujący 
w okresie 01.06.2021 r. - 31.08.2021 r. - link do cennika w formacie pdf

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący
w okresie 01.03.2021 r. - 31.05.2021 r - link do cennika w formacie pdf.


obrazek z wytycznymi w sprawie odbioru dokumentacji medycznej

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót