Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 2d6b36e912ec1d433e532150916f7ce2
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 84f1afa4d7d3241c160d699136cbea5f

Zakład Kardiologii Inwazyjnej

22.04.2014
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej: prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała

Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Sikora

Kierownik - 32 359 85 93,
Sekretariat - 32 359 85 62,
adres email:

Droga dojścia do Oddziału Zakładu Kardiologii Inwazyjnej - link zakładki zawierającej film, plan i opis,
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów kardiologicznych oraz wejście do szpitalnego oddziału ratunkowego dla pacjentów kardiologicznych - film

Zakres działalności

Zakład Kardiologii Inwazyjnej GCM w Katowicach oferuje diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia pacjentom z całej Polski.

Szeroki zakres oferowanych zabiegów, ich zaawansowanie oraz bezpieczeństwo jest możliwe dzięki ścisłej współpracy pomiędzy wysokospecjalistycznymi Oddziałami Szpitala:

 • I Oddział Kardiologii
 • II Oddział Kardiologii
 • III Oddział Kardiologii
 • Oddział Elektrokardiologii
 • Oddział Kardiochirurgii
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii

Zakład Kardiologii Inwazyjnej posiada nowoczesną Salę Hybrydową - salę operacyjną połączoną z salą hemodynamiczną z system wizualizacji rentgenowskiej, wyposażoną w doskonałą aparaturę i sprzęt medyczny. Sala hybrydowa to symbol nowoczesności, ale przede wszystkim miejsce, gdzie możemy pomagać pacjentom z wadami strukturalnymi serca, a także pacjentom trudnym, z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym.

 Codziennie, przez całą dobę pełnimy dyżur zawałowy dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Posiadamy system LifeNet.

Nasza pracownia wykonuje wszystkie możliwe procedury lecznicze i należy do ścisłej czołówki krajowej i światowej.

Wyposażenie Zakładu

 • sala hybrydowa,
 • 2 sale zabiegowe,
 • aparaty do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS),
 • aparaty do pomiarów rezerwy przepływu wieńcowego (FFR/iFR),
 • aparat do optycznej koherentnej tomografii (OCT),
 • aparat do wewnątrznaczyniowej litotrypsji (iVL),
 • aparat do oceny mikrokrążenia,
 • aparat do rotablacji,
 • aparat do rotablacji orbitalnej,
 • aparat do wspomagania krążenia Impella/IVAC
 • aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
 • defibrylatory,
 • stymulatory do czasowej stymulacji serca.

Widok lekarzy w czasie operacji kardiologicznej

Wykonywane procedury diagnostyczne

 • Koronarografia
 • Aortografia
 • Angiografia tętnic obwodowych: tętnic szyjnych, tętnic podobojczykowych, tętnic nerkowych, tętnic kończyn dolnych
 • Angiografia tętnic płucnych
 • Pomiar ciśnień lewego i prawego serca
 • Biopsja mięśnia sercowego
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa tętnic wieńcowych (IVUS)
 • Pomiar ograniczenia przepływu wieńcowego (FFR/iFR)
 • Optyczna koherentna tomografia (OCT)

Wykonywane procedury lecznicze:

Widok sali operacyjnej w czasie zabiegu kardiologicznego z użyciem ramienia C

 • Angioplastyka tętnic wieńcowych, w tym zabiegi u pacjentów ze złożoną anatomią i zwapniałymi tętnicami wieńcowymi
 • Zabiegi otwierania przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych
 • Angioplastyka tętnic płucnych
 • Trombektomia tętnic płucnych
 • Rotablacja tętnic wieńcowych
 • Litotrypsja naczyń wieńcowych
 • Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej/mitralnej
 • Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI)
 • Przezskórne wszczepienie zastawki mitralnej/trójdzielnejj (TTVI)
 • Przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (PFO, ASD)
 • Przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej (VSD)
 • Przezskórne zamykanie ubytków około zastawkowych (PVL)
 • Zamykanie uszka lewego przedsionka (LAAC)
 • Leczenie niedomykalności mitralnej/trójdzielnej z założeniem MitraClip/TriClip
 • Wspomaganie krążenia – Impella/IVAC
 • Założenie elektrody endokawitarnej
 • Założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
 • Punkcja osierdzia w przebiegu tamponady
 • Wszczepianie urządzeń elektrostymulujących serca
 • Możliwość założenia systemu ECMO.

Personel

Bardzo duża liczba i szeroki profil wykonywanych zabiegów wymaga ścisłej współpracy zespołu oddanych swojej pracy lekarzy, pielęgniarek, techników oraz personelu pomocniczego.

Zespół podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc oraz przedstawiając osiągnięcia pracowni na najważniejszych kongresach kardiologii inwazyjnej na świecie i w Polsce, w tym:

 • Konferencjach EuroPCR w Paryżu
 • KonferencjachTranscatheter Therapeutics
 • Warsztatach Kardiologii Inwazyjnej w Warszawie
 • Warsztatach Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu
 • Konferencji New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie
 • Podlaskie Spotkania Kardiologiczne
 • Konferencja Powikłań Okołozabiegowych
 • Spotkania CTO

Jesteśmy organizatorami dorocznych konferencji

 • ISIIC – obrazowanie wewnątrznaczyniowe, zabiegi strukturalne i echokardiografia około zabiegowa
 • THT – konferencja Zespołów Sercowych wykonujących zabiegi naprawcze zastawek serca

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót