Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 5cadad8d5ee67845ce3393c75df5fd52
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png d6bb037ea6ae2dabd64d9cb4306d815e

DIAGNOSTYKA

30.07.2013
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Komunikat ( z dnia 05.11.2022)

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi działalność określoną w art.4.1 pkt 10 oraz 11 ustawy Prawo Atomowe (stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, oraz uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego w szczególności medycznych pracowni rentgenowskich ) w zakresie diagnostyki rentgenowskiej, tomografii komputerowej oraz radiologii zabiegowej. Prowadzona działalność w zakresie tym podlega stałemu nadzorowi odpowiednich służb wewnętrznych Szpitala. W miejscach Szpitala, w których dopuszcza się przebywanie osób z ogółu ludności, a także na zewnątrz budynku, z punktu widzenia ochrony radiologicznej, nie istnieje żadne zagrożenie z tytułu prowadzenia ww. działalności zarówno dla ogółu ludności, jak i środowiska. Szpital nie prowadzi działalności, w wyniku której mogłoby dojść do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót