Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 42e19f77b4bcaa77372b358b17feea07
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png 784de25f545bd87e92b0a08cf0392727

DIAGNOSTYKA

30.07.2013
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

 Pracownik wykonującego badanie laboratoryjne

Komunikat ( z dnia 05.11.2020)

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi działalność określoną w art.4.1 pkt 10 oraz 11 ( uruchamianie lub stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, oraz uruchamianie pracowni, w których mają byc stosowane źródla promieniowania jonizującego w szczególności medycznych pracowni rentgenowskich ) w zakresie diagnostyki rentgenowskiej, tomografii komputereowej oraz radiologii zabiegowej. Prowadzona działalność w zakresie tym podlega stałemu nadzorowi odpowiednich służb wewnętrznych Szpitala. W miejscach Szpitala, w których dopuszcza się przebywanie osób z ogółu ludności, a także na zewnątrz budynku, z punktu widzenia ochrony radiologicznej, nie istnieje żadne zagrożenie z tytułu prowadzenia ww. działalności zarówno dla ogółu ludności, jak i środowiska. Szpital nie prowadzi działalności, w wyniku której mogłoby dojść do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wyślij na Facebooka
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót