Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg dd01f1b2b77ac9e3bd814b29969c4500
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 1eef643e77e078c92f433d3650e6938e

Zakład Diagnostyki Obrazowej

06.09.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

 

 
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej dr n.med. Bartłomiej Stasiów
  tel. 32 359 81 96
  adres mailowy:
   
z-ca Kierownika                           prof. dr hab.n.med. Maciej Sosnowski
  tel: 32 359 86 36; 32 359  86 63
  adres e-mail:
   

Rejestracja

Pracownia rentgenowska - RTG - 32 359 82 20
Pracownia ultrasonografii - USG - 32 359 82 20
Pracownia tomografii komputerowej - TK - 32 359 82 24
Pracownia tomografii komputerowej serca - TK serca - 32 359 86 36, 32 359 86 63
Pracownia rezonansu magnetycznego - MRI - 32 359 82 24

Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje nowoczenym wyposażeniem i aparaturą medyczną.

Tomografia serca

jest nieinwazyjnym badaniem, które może być wykonywane u osób z licznymi czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i niespecyficznymi wynikami badań obciążeniowych (EKG wysiłkowe) oraz u chorych po zabiegach rewaskularyzacji (PTCA, CABG), stentowania, po zabiegach kardiochirurgicznych - bypassy. 

W niektórych przypadkach prawidłowy wynik tomografii pozwala na zrezygnowanie z wykonania inwazyjnej koronarografii.

Szczególne wskazania do wykonania badania to:

 • Badanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych - jest to prognostyczny wskaźnik ryzyka incydentów naczyniowych. Ujemny wynik pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć chorobę wieńcową,
 • Nieinwazyjna koronarografia . szczególnie u osób z umiarkowanym ryzykiem incydentów naczyniowo-sercowych, nietypowymi dolegliwościami i niejednoznacznymi wynikami testów obciążeniowych,
 • Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) i stentów u chorych poddanych wcześniej zabiegom rewaskularyzacji,
 • Rozpoznawanie wrodzonych anomalii tętnic wieńcowych,
 • Ocena aorty i krążenia płucnego,
 • Ocena ujść żył płucnych oraz układu żył wieńcowych przed elektrofizjologicznymi zabiegami
  na sercu,
 • Diagnostyka zaburzeń czynności skurczowej i rozkurczowej serca.

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót