Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg bb8966d7cd3da5a51970d9fceacb05d1
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 8a4e2521dc963b8a1ac5f0cda1608b55

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

04.09.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót


Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych


Kierownik lek. Beata Ochała
telefon 32 359 85 03
adres email


Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych został powołany Zarządzeniem Dyrektora GCM w dniu 1 marca 1997 r., działa na podstawie Ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).

 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych współpracuje z:

 1. wszystkimi Komórkami Organizacyjnymi GCM, z Ordynatorami Oddziałów, Pielęgniarkami Oddziałowymi i Lekarzami oraz w szczególności z:
  1. Lekarzem Profilaktykiem Poradni Badań Profilaktycznych
  2. Inspektorem BHP
  3. Zakładem Bakteriologii
  4. Apteka Szpitalną
 2. Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych.
 3. Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych.
 4. Wojewódzkim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 5. Konsultantami Krajowym i Wojewódzkimi, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy podejmowanie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w GCM, wśród pacjentów i personelu tj.

 1. Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń.
 2. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji,
 3. Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego GCM upowszechniająca współczesną wiedzę z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych,
 4. Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych,
 5. Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego GCM we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
 6. Gromadzenie informacji o zakażeniach szpitalnych, prowadzenie rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
 7. Prowadzenie dokumentacji realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawami,
 8. Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad instrukcjami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji,
 9. Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej,
 10. Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych,
 11. Monitorowanie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu.


 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót