Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 0c1cda605628164ee9cf8d7c19b45039
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 6c74979af43e034588e2676c2f7ef53a

Centralna Sterylizatornia

04.09.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót


Kierownik: Gabriela Kruczek

Telefon:
32 359 87 49
adres email:

Zakres działalności

Centralna Sterylizatornia Górnośląskiego Centrum Medycznego świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych Szpitala oraz kontrahentów zewnętrznych, w zakresie dezynfekcji i sterylizacji: parowej, plazmowej.

Funkcjonuje w całodobowym systemie pracy.

Centralna Sterylizatornia realizuje usługi w sposób fachowy i elastyczny, dostosowując je do indywidualnych potrzeb użytkowników. Świadczy usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych: sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych.
Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek, realizuje swoje zadania dla potrzeb Szpitala. Posiada 2 strefy technologiczne: brudną i czystą, które zapewniają ruch postępowy sprzętu podlegającego dekontaminacji. tj. łóżek, materacy, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego i innego wyposażenia szpitalnego, podlegającego okresowej dezynfekcji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej w Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są 3 strefy, znakowane kolorami:

 • czerwonym - strefa brudna
 • niebieskim - strefa czysta
 • zielonym - strefa sterylna 

Układ pomieszczeń zapewnia jednokierunkowy ruch postępowy personelu i materiału od strefy brudnej do sterylnej, zapewniając właściwie funkcjonujący system bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowy kierunek obiegu sprzętu, poddawanemu procesowi dekontaminacji.

Wyposażenie

Centralna Sterylizatornia wyposażona jest w urządzenia spełniające wszystkie aktualne przepisy i międzynarodowe standardy. Centralna Sterylizatornia dysponuje urządzeniami takimi jak:

 • przelotowe urządzenia do maszynowego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego
 • przelotowe sterylizatory parowe
 • przelotowy sterylizator plazmowy
 • suszarki
 • myjnie ultradźwiękowe
 • zgrzewarki rotacyjne
 • dystrybutor rękawów z obcinarką
 • urządzenie do dekontaminacji metodą zamgławiania GLOSAIR 400

Metodyka

Sterylizację przeprowadza się:

 • metodą wysokotemperaturową w przelotowych sterylizatorach parowych w parametrach 134 0C w czasie 7min. , 134 oC w czasie 18 min., 121 0C w czasie 20 minut. Sterylizatory są zwalidowane zgodnie z normą EN ISO 17665-1, EN 285 +A 2
 • metodą niskotemperaturową w przelotowym sterylizatorze plazmowym firmy Johnson &Johnson. Sterylizator jest zwalidowany zgodnie z normą EN ISO 14937 

W Stacji Mycia i Dezynfekcji Łóżek do dekontaminacji metodą zamgławiania ma zastosowanie urządzenie GLOSAIR 400.
Centralna Sterylizatornia posiada stację uzdatniania wody (system odwróconej osmozy) , system centralnego dozowania środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni dezynfektorów. Parę, o wysokiej, wymaganej czystości, do sterylizatorów parowych dostarcza kocioł parowy, zgodnie z normą EN 285.
Procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji są kontrolowane i monitorowane testami chemicznymi, biologicznymi, przyrządami testowymi procesu symulującymi różne utrudnienia m.in. PCD.

W Centralnej Sterylizatorni wdrożone zostało komputerowe oprogramowanie T-DOC, które pozwala zarządzać procesami sterylizacji i magazynowania, a także zapewnia śledzenie czynności dekontaminacyjnych całego procesu od momentu przyjęcia sprzętu przekazanego do Centralnej Sterylizatorni do chwili wydania go użytkownikowi. System T-DOC (Total dokumentation) dokumentuje na każdym etapie wykonywane czynności, podnosi kontrolę jakości wszystkich procesów sterylizatorni, rejestruje w czasie rzeczywistym czynności i parametry sterylizatorów, które są bezpośrednio podłączone do systemu.
System drukuje etykiety z kodami kreskowymi, trójdzielne typu sandwicz, którymi znakowane są wszystkie sterylizowane pakiety. Z użytego, sterylnego sprzętu, jedną cześć etykiety wkleja się do dokumentacji pacjenta. System stanowi czytelną i przejrzystą dokumentację. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu Centralna Sterylizatornia świadczy usługi w sposób kompleksowy, gwarantując ich wysoką jakość na każdym etapie realizacji zadań.

Personel

Skład osobowy sterylizatorni stanowi wysokokwalifikowany, odpowiedzialny personel, z dużym doświadczeniem w wykonywaniu procesów dekontaminacji, który w sposób systematyczny podnosi kwalifikacje zawodowe. Większość personelu stanowią technicy sterylizacji medycznej, część pracowników ma ukończony kurs kwalifikacyjny  z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji medycznej,   pozostali uzupełniają wykształcenie. Zatrudnione osoby w Centralnej Sterylizatorni posiadają uprawnienia eksploatacyjne, które dopuszczają do obsługi sterylizatorów parowych oraz certyfikaty dopuszczające do obsługi sterylizatora plazmowego, urządzenia do dekontaminacji powierzchni metodą zamgławiania

Numery kontaktowe do poszczególnych pomieszczeń to:

 • pomieszczenie mycia i dezynfekcji - 32 / 359 88 74
 • pomieszczenie pakowania sprzętu - 32 / 359 88 70
 • pomieszczenie wydawanie sprzętu - 32 / 359 88 94
 • pomieszczenie magazynu sprzętu sterylnego - 32 / 359 88 80
 • stacja mycia i dezynfekcji łóżek - 32 / 359 89 86


Godziny przyjęcia sprzętu do Centralnej Sterylizatorni: 10.00 - 12.00 oraz 13.30 - 15.00
Godziny wydawania sprzętu w Centralnej Sterylizatorni: 7.30 - 9.00 oraz 16.30 - 18.00

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót