Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Izba Przyjęć
04.09.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót


 

Izba Przyjęć w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego tel. 32 / 359 81 23

Izba Przyjęć w bydynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii tel. 32 / 359 86 81

 

Kierownik: dr n.med. Czarosław Kijonka
telefon (032) 359 80 67 
adres email

z-ca Kierownika: lekarz Piotr Piotrowski
telefon (032) 359 81 67
adres email:

 
Izba Przyjęć GCM   realizuje świadczenia medyczne w dwóch lokalizacjach w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego ( SSW ) oraz w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii ( GOK)

 

Izba Przyjęć w budynku SSW

 

Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć nr (032) 359 81 22

 

W Izbie Przyjęć w budynku SSW przyjmowani są pacjenci kierowani do leczenia w Oddziałach Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, takich jak:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Pneumonologii
Oddział Neurologii,
Pododdział Udarowy Oddziału
Neurologii
Oddział Neurochirurgii
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii,
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii,
Oddział Geriatrii,
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii,
Oddział Rehabilitacji Leczniczej,
Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Chorzy przyjmowani są 24 godziny na dobę.

Rocznie Izbę Przyjęć świadczy usługi dla ok. 13 tysięcy pacjentów, a także udziela porad ambulatoryjnych dla ok. 5 tysięcy chorych. Funkcjonują w niej pokoje badań, poczekalnia, rejestracja, pokoje zabiegowe. W Izbie Przyjęć Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego pacjenci przyjmowani są sprawnie i w bardzo dobrych warunkach.

 

 Izba Przyjęć w budynku GOK

 

Rejestracja telefon nr (032) 359 86 81

 

Izba Przyjęć mieszcząca się w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii jest miejscem pierwszego kontaktu Pacjenta ze Szpitalem.

Izba Przyjęć prowadzi stale 24 godzinne dyżury, w ramach których przyjmowani są do naszego Centrum chorzy z ostrym zespołem wieńcowym (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa), jak również chorzy do tzw. .przyjęcia planowego, celem diagnostyki lub leczenia.

W Izbie Przyjęć Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii pomoc uzyska także pacjent zgłaszający się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Po rejestracji, Izba Przyjęć przekazuje pacjenta pod opiekę doświadczonego i wysokowyspecjalizowanego zespołu medycznego na jeden z niżej wymienionych oddziałów:

 

 


I Oddział Kardiologii,
II Oddział Kardiologii,
III Oddział Kardiologii,
Oddział Kardiochirurgii,
Oddział Elektrokardiologii,
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<