Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 40512b5cfe452ad509a0fa9c328c5563
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png bcd255c1041f936a679b51f22c6d309f

RODO

06.10.2020
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Irena Chlebik, tel. 32 359 89 54, e-mail:

Polityka Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji

Celem realizacji wymagań RODO w GCM obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Polityka Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem Polityki jest wskazanie działań jakie należy podejmować oraz ustanowienie zasad jakie należy stosować aby prawidłowo były realizowane obowiązki Administratora Danych Osobowych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

W myśl zapisów RODO administratorem danych osobowych jest GCM jako osoba prawna, reprezentowane przez Dyrektora GCM.

Klauzule informacyjne

W GCM opracowano i obowiązują następujące klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych:

 1. Klauzula informacyjna dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych - pdf 247 KB
 2. Klauzula informacyjna dla pracownika o przetwarzaniu danych osobowychi prawach z tym związanych - pdf 233 KB
 3. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy o przetwarzaniu danych osobowychi prawach z tym związanych - pdf 229 KB
 4. Klauzula informacyjna dla darczyńcy o przetwarzaniu danych osobowych i prawachz tym związanych - pdf 225 KB
 5. Klauzula informacyjna dla nadawcy/adresata korespondencji elektroniczneji tradycyjnej (nie objętych inną klauzulą) o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych - pdf 229 KB
 6. Klauzula informacyjna dla oferenta/wykonawcy o przetwarzaniu danych osobowychi prawach z tym związanych - pdf 228 KB
 7. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy pomocy systemu monitoringu wizyjnego - pdf 232
 8. Klauzula informacyjna dla osoby wnoszącej skargi i wnioski do GCM o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych - 228 KB
 9. Klauzula informacyjna dla osoby i podmiotu wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych - 227 KB
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót