Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Szukany oddział / Przychodnia
Wpisz nazwę oddziału lub przychodni
Wybierz jeden z oddziałów lub przychodnię
Wybierz jeden z budynków
Wybierz piętro w budynku
Droga na oddział
Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy, Piętro IV
Graficzny plan szpitala
<