Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 9512fb341b22b38ca844cfff8aab301f
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png a29557070b0b1be9d375dc9a1e20eba8

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa ( IVUS )

Co to jest IVUS?

 

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa jest badaniem pozwalającym na dokładną ocenę tętnic wieńcowych przy pomocy fal ultradźwiękowych. Mała sonda emitująca te fale jest wprowadzana do wnętrza tętnic w czasie cewnikowania serca – koronarografii. Uzyskany obraz pozwala na oszacowanie zmian we wnętrzu naczyń serca oraz w ich świetle, ułatwiając lekarzom podjęcie decyzji o leczeniu tętnic wieńcowych oraz umożliwia kontrolę wyniku podjętej interwencji.

 

Jak działa IVUS?

 

IVUS ocenia wnętrze oraz ściany tętnic wieńcowych za pomocą fal ultradźwiękowych emitowanych przez mikrosondę wprowadzoną do wnętrza tętnic. Mechanizm jego działania jest podobny do radaru: sonda wysyła fale dźwiękowe, które po odbiciu od wnętrza tętnicy powracają z różną prędkością. Dzięki komputerowej analizie odebranych ultradźwięków lekarz otrzymuje obraz przekroju tętnicy wieńcowej, jak rycinie poniżej:

 

 

Dlaczego wykonuje się to badanie?

 

Koronarografia pozwala na ocenę wnętrza tętnic wieńcowych za pomocą dwuwymiarowego obrazu przepływającego przez naczynia kontrastu. Dwuwymiarowość obrazu, wypełnienie tylko wnętrza naczynia oraz niska rozdzielczość tego badania nie pozwala na szczegółową ocenę stopnia zwężenia tętnic ani na uwidocznienie zmian w ścianie naczyń. W przypadku podejrzenia subtelnych (nieistotna miażdżyca, przyścienne skrzepliny), granicznych lub o groźnej lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych pomocne jest badanie IVUS.

Dodatkowo IVUS pozwala ocenić wynik zabiegu przez dokładną ocenę miejsca wszczepienia stentu (czy pokrył całą zmianę miażdżycową w tętnicy), stanu wszczepionego stentu (czy jest prawidłowo rozprężony, czy lek zawarty w ścianie stentu przylega do chorej ściany naczynia) oraz uwidaczniając ewentualne skrzepliny w świetle naczynia.

 

Jak dowiem się o wyniku badania?

 

Badanie IVUS wykonywane jest w sali hemodynamicznej w czasie cewnikowania serca. Lekarz wykonujący badanie może ocenić obraz IVUS już w czasie cewnikowania i poinformuje Cię o jego wyniku. Dodatkowo, przekaże opis badania Twojemu lekarzowi prowadzącemu.

 

Jakie jest ryzyko IVUS?

 

Ryzyko badania wiąże się z ryzykiem koronarografii lub angioplastyki, w czasie których wykonywane jest badanie IVUS. U większości pacjentów IVUS jest bardzo bezpieczny, częstość wszelkich powikłań wynosi < 1%.

 

Ryzyko może dotyczyć:

  • Występowania uczulenia na środki kontrastowe podawane w czasie koronarografii lub na składniki wszczepionego stentu;
  • Krwawienia w miejscu wkłucia koszulki naczyniowej;
  • Wykrzepienia krwi w miejscu interwencji naczyniowej;
  • Uszkodzenia ściany badanej tętnicy przez cewnik angiograficzny lub głowicę sondy IVUS;
  • Zaburzenia rytmu serca;
  • Niewydolność nerek wywołaną podawanymi środkami kontrastowymi;
  • Udar mózgu.

 

Co się dzieje po zabiegu?

Po zabiegu lekarz usuwa cewnik IVUS oraz cewniki naczyniowe z tętnic. W miejscu nakłucia tętnicy udowej może pozostać koszulka naczyniowa (plastikowa rurka), którą lekarz usunie w około 4 godziny po zabiegu na oddziale kardiologicznym. Do tego czasu prosimy o spokojne leżenie, gdyż zginanie nogi może spowodować krwawienie wokół koszulki naczyniowej. Po usunięciu koszulki lekarz pozostawi na 4 godziny ucisk na tętnicy udowej, dla dobrego zagojenia miejsca wkłucia.

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka