Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg b70af34599b215ec34aaa76398c4fa6a
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 04f6e0f1b3a723400821e434423c71d4

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego ( FFR) / Pomiar przepływów wieńcowych (FFR)

Koronarografia uważana za „złoty standard” w badaniach naczyniowych ma czasem ograniczenia. Przy braku jednoznacznych dowodów na niedokrwienie spowodowane zwężeniem tętnicy wieńcowej, lub w razie wątpliwości co do istotności zwężenia kardiolog interwencyjny zaproponuje Pani / Panu badanie pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR). Wskaźnik FFR jest definiowany jako stosunek maksymalnego przepływu wieńcowego przy obecności zwężenia do maksymalnego przepływu w naczyniu bez zwężenia. Jest on wielkością specyficzną dla tętnic wieńcowych, pozwalającą określić czynnościową istotność zwężenia dla krążenia wieńcowego. Innymi słowy – dostarcza informacji, czy dana zmiana/y jest/są odpowiedzialna za Pana/ Pani dolegliwości i czy powinna/y być poddane/a angioplastyce wieńcowej , pomostowaniu tętnic wieńcowych lub też leczone zachowawczo. Badanie FFR to drogowskaz, który w najobiektywniejszy sposób pozwoli wybrać najlepsze dla Pana/ i leczenie.

 

Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego jest wykonywany najczęściej bezpośrednio po koronarografii i uzyskiwany wprowadzając prowadnik ( rycina 1 ) do pomiaru ciśnień do tętnicy wieńcowej przez cewnik angioplastyczny tzw „prowadzący” do tętnicy wieńcowej ( rycina 2 ) . Pomiaru wskaźnika FFR lekarz dokonuje w fazie „spoczynku” czyli bez użycia leków oraz po uzyskaniu za pomocą środków farmakologicznych ( adenozyna ) maksymalnego przekrwienia serca – „imitując” w ten sposób naturalne przekrwienie mięśnia sercowego – takie jak w trakcie wysiłku. Pomiaru dokonuje się najczęściej trzykrotnie za każdym razem zwiększając dawkę leku wywołującego przekrwienie serca.

 

 

 

Czujnik pomiaru ciśnienia zlokalizowany 3 cm od końca prowadnika wieńcowej. Jak każde badanie inwazyjne zabieg FFR wiąże się z potencjalnym zagrożeniem zdrowia i życia.

 

Powikłania zabiegu FFR są rzadkie. Należy je podzielić na powikłania związane z wprowadzeniem cewnika a następnie prowadnika wieńcowego ciśnieniowego do tętnicy wieńcowej ( znane Panu / Pani z informacji o koronarografii oraz angioplastyce wieńcowej ) oraz na powikłania związane ze stosowaniem leku – adenozyny który ma na celu wywołać przekrwienie serca „imitujące” wysiłek.

 

Do działań niepożądanych po dowieńcowym podaniu adenozyny zaliczyć należy rzadko występujący przejściowy blok przedsionkowo komorowy przypadku podania leku do prawej tętnicy wieńcowej. Do działań niepożądanych związanych z podaniem adenozyny dożylnie zaliczyć należy w spadek ciśnienia tętniczego 10 – 15 %, przejściowy ból w klatce piersiowej, rzadko zaburzenia rytmu serca.

W badaniu przeprowadzonym wśród 906 pacjentów komplikacje badania FFR były następujące: przejściowe zwolnienie akcji serca obserwowano u 1,7 % pacjentów, spazm (odruchowy skurcz) tętnicy wieńcowej u 2 % pacjentów, migotanie komór u 0,2 % pacjentów.

 

Ze względu na podawane leki przeciwkrzepliwe (heparynę) w czasie zabiegu, zestaw wprowadzający ( koszulka ) pozostanie w tętnicy udowej przez okres 4-6 godzin po zabiegu. Zostanie on usunięty przez lekarza na oddziale, do tego czasu proszę o powstrzymanie się od spożywania posiłków. W czasie i po zabiegu należy zgłaszać lekarzowi lub pielęgniarce wszystkie niepokojące objawy oraz wykonywać polecenia wydawane przez personel medyczny. W razie wątpliwości, które nasuną się po przeczytaniu tej informacji proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub wykonującym zabieg.

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka