Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 0b9fa3b49b7e229822aca970f2a909c1
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png acca4580f425e43a8db09c9cee6c00c5

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Usuwanie elektrod wenątrzsercowych

Liczba wszczepianych elektronicznych urządzeń antyarytmicznych (rozruszników serca, wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów, CRT) wraz z elektrodami wewnątrz sercowymi zwiększa się każdego roku. Coraz więcej jest także nieaktywnych elektrod pozostawionych w układzie sercowo-naczyniowym. Pozostawione elektrody są potencjalnym źródłem infekcji. Uszkodzone i złamane elektrody mogą przemieszczać się do jam serca. Zwiększa to ryzyko wystąpienia zakrzepicy, zatorowości płucnej, dysfunkcji zastawki trójdzielnej i groźnych arytmii. Przedstawione fakty wskazują na konieczność usuwania elektrod (zarówno zainfekowanych, jak i nieczynnych), rozrusznika czy kardiowertera-defibrylatora.

 

Ustalono dwie grupy wskazań do usuwania elektrod:

 

Grupa I wskazań to m.in.: odelektrodowe zapalenie wsierdzia, sepsa, arytmia wywołana pozycją elektrody, zatorowość związana z elektrodą, okluzja żylna uniemożliwiająca implantację nowej elektrody, interferencja między elektrodami oraz infekcja loży wszczepialnego urządzenia.

Grupa II dotyczy przewlekłego bólu w okolicy umiejscowienia rozrusznika serca oraz nieaktywne elektrody u osoby młodej.

 

Kwalifikacja do zabiegu oparta jest na stanie klinicznym pacjenta oraz możliwości postępowania (zabieg kardiochirurgiczny / usuwanie przezżylne) i wyważeniu akceptowalnego ryzyka przez pacjenta do korzyści płynących z wykonania zabiegu.

 

Państwa stan kliniczny i/lub techniczny implantowanego Państwu zestawu wskazuje na konieczność usunięcia jego elektrod (i/lub urządzenia). Proponowany zabieg będzie wykonany drogą przezżylną.

 

Zabieg usuwania przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym i częściowo ogólnym przez kompetentny zespół lekarzy kardiologów oraz anestezjologa. W trakcie zabiegu używa się aparatury rentgenowskiej o niskiej energii promieniowania (emisji).

 

Zabieg jest trudny technicznie, a stopień trudności zależy głównie od anatomii układu żylnego – kończy się on sukcesem w 80 – 90% zabiegów. Należy uwzględnić małe, ale realne ryzyko zgonu okołooperacyjnego i zwiększone ryzyko infekcyjne.

 

Najczęstsze powikłania to:

 

POWIKŁANIA DUŻE występują w 2,5–3,5% zabiegów usuwania elektrod

  • krwawienia wywołane uszkodzeniem ścian dużych żył klatki piersiowej lub ścian serca (tamponada, krwawienie do jamy opłucnowej bądź śródpiersia)
  • zator płucny z uwolnioną wegetacją czy też masywny zator powietrzny powodujące zaburzenia hemodynamiczne

POWIKŁANIA MAŁE

  • krwawienia niewymagające interwencji chirurgicznej (krwawienie do worka osierdziowego jamy opłucnowej),
  • zatorowość płucna leczona zachowawczo,
  • odma opłucnowa,
  • istotny krwiak bądź zakrzepica żylna w miejscu dostępu.

 

Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie zabiegu, zostaną przedsięwzięte wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, w tym:

  • zostanie zapewnione wsparcie kardiochirurgiczne na czas zabiegu w razie wystąpienia tamponady serca, bądź innych groźnych powikłań;
  • zostanie zabezpieczona Państwa krew na wypadek nagłej potrzeby jej podania.

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka