Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a1076fd48b6c17a650b3a0bb874e3c54
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 9af1f8f763fe64e00372da9e1f92bed5

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Kardiowersja elektryczna

jest metodą leczenia zaburzeń rytmu serca, wykonywaną w krótkotrwałyrn znieczuleniu ogólnym, w trakcie której lekarz przykłada elektrody do klatki pier-siowej pacjenta i wyzwala krótki, zsynchronizowany z pracą serca impuls elektryczny z ze-wnętrznego kardiowertera/defibrylatora. Takie wyładowanie często pozwala przywrócić pra-widłową akcję serca. Miejsca przyłożenia elektrod i zapis EKG w trakcie kardiowersji elek-trycznej przedstawiono na rysunkach.

 

Jeśli występująca u Pani/Pana arytmia to trwające dłużej niż 48 godzin (2 doby) migotanie lub trzepotanie przedsionków, to ze względu na ryzyko powikłań zatorowych konieczne jest wcześniejsze przygotowanie serca leczeniem przeciwzakrzepowym (Heparynąlub Ace-nocumarolem, Warfiną, Sintromem lub Syncumarem). Leczenie to najczęściej powinno trwać przynajmniej przez okres 3 do 4 tygodni przed kardiowersją oraz, jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dalsze 4 tygodnie po zabiegu. W trakcie leczenia lek przeciwzakrzepowy powoduje wydłużenie wskaźnika krzepnięcia krwi - INR do poziomu między 2.0 a 3.0

 

Badanie INR powinno być wykonywane raz w tygodniu, pod ścisłą kontrolą lekarza. Czasami, dodatkowo przed zabiegiem jest wykonywane przezprzełykowe ultrasonograficzne badanie serca.

 

 

W dniu zabiegu nie należy jeść i pić przez co najmniej 4 godziny. Należy zażyć ranne leki popijając je łykiem wody, chyba, że lekarz wykonujący zabieg zaleci inaczej.

 

Częstość obserwowanych objawów niepożądanych jest bardzo rzadka i nie przekracza 1.5 % u chorych prawidłowo przygotowanych. Po zabiegu, w miejscu przyłożenia elektrod może powstać:

  • niewielkie zaczerwienienie,
  • pieczenie skóry,
  • sporadycznie obserwowany jest przejściowy spadek ciśnienia krwi,
  • powikłania zatorowe.

Zabieg wykonywany jest przez zespól doświadczonych lekarzy: kardiologa i anestezjologa z pełnym zabezpieczeniem technicznym i lekowym.

 

 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka