Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Elektroencefalografia (EEG)

Elektroencefalografia (EEG) jest metodą rejestracji spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Sam zapis otrzymany przy pomocy tej metody nazywa się elektroencefalogramem (oznacza się go także skrótem EEG).

 

Badanie EEG jest wykonywane w celu analizy funkcji mózgu. Do podstawowych zastosowań EEG zalicza się diagnostykę padaczki, gdzie jest ono wykorzystywane łącznie z innymi badaniami. Ponadto EEG można stosować do analizy działania leków. Stosunkowo nowym zastosowaniem EEG jest metoda neurofeedbacku, która używa innego typu aparatury niż klasyczne pracownie EEG.

 

Przebieg badania

 

Badanie EEG wykonywane jest w pracowni EEG przez odpowiednio przeszkolonego technika. Rozpoczyna się zapisaniem danych osoby badanej oraz celu badania (wg skierowania).

 

Na głowę pacjenta nakładany jest czepek z wmontowanymi elektrodami lub siatka pod którą zakłada się elektrody. Skóra głowy musi być dobrze oczyszczona a kontakt elektrody ze skórą umożliwia specjalny żel nakładany na skórę głowy przez technika. Przygotowanie do badania jest bezbolesne .

 

Badanie najczęściej wykonywane jest w pozycji leżącej ( rzadziej w siedzącej) z zamkniętymi oczami przez większą część czasu badania. W trakcie badania pacjent jest kilkakrotnie poproszony o otwarcie i zamknięcie oczu, o intensywne, kilkuminutowe oddychanie. Przed oczami pacjenta może także wielokrotnie błyskać lampa stroboskopowa /fotostymulacja/. Rutynowe badanie EEG w czuwaniu trwa zwykle ok. 20 minut. Po badaniu technik zdejmuje czepek i oczyszcza skórę głowy.

 

Nie obserwuje się poważnych skutków ubocznych wynikających z techniki klasycznego badania EEG. Możliwe jest uczucie dyskomfortu związane z zastosowaniem żelu przytwierdzającego elektrody do skóry głowy.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<