Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 8e5d5dd14fe0c9dacbb40a84dd0ad966
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png bad326e7a3f3656717eee4974cd8a3fd

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS)


jest odmianą cewnikowania serca, które pozwala na precyzyjne określenie mechanizmu większości arytmii (szczególnie nadkomorowych) i jest nieodzownym wstępem do procedur terapeutycznych, takich jak ablacja, czy wszczepienie kardiowertera defibrylatora serca.

Przezskórna ablacja mięśnia sercowego to nowoczesna i skuteczna metoda, pozwalająca na eliminację w czasie cewnikowania serca substratu arytmii i trwałe wyleczenie pacjenta. Metoda ta znajduje główne zastosowanie w tachyarytmiach nadkomorowych u chorych z częstoskurczem węzłowym nawrotnym, z zespołem WPW, częstoskurczami przedsionkowymi, trzepotaniem przedsionków, a także z migotaniem przedsionków, gdy farmakologiczna kontrola częstości rytmu komór jest niezadawalająca oraz w niektórych postaciach częstoskurczu
komorowego.

Automatyczny kardiowerter - defibrylator serca jest wszczepialnym urządzeniem ratującym życie, stosowanym u chorych po przebytym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór, u chorych z niestabilnym hemodynamicznie utrwalonym częstoskurczem komorowym lub z częstoskurczem opornym na leki przeciwarytmiczne, a także w prewencji pierwotnej u chorych z wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego.


  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka