Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a7bd30c3f22a7e814b5de87696c4d5b6
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 33c266dcf5140e752d2ee87f3a81ce15

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Wycięcie wyrostka robaczkowego – Appendektomia

OPIS ZABIEGU

 

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym – informacji na temat znieczulenia i możliwych jego powikłań udzieli lekarz anestezjolog podczas konsultacji przed zabiegiem. Niekiedy konieczne jest zacewnikowanie pęcherza moczowego. Planowany u Pani/Pana zabieg polega na uwidocznieniu wyrostka robaczkowego w jamie brzusznej, a następnie jego odcięciu od kątnicy (części jelita grubego) i zaopatrzeniu (podwiązaniu i/lub zeszyciu) jego podstawy lub ściany kątnicy. Aby usunąć wyrostek trzeba też podwiązać i przeciąć naczynia krwionośne, które zaopatrują jego ścianę w krew. Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym z cięcia w podbrzuszu i ewentualnie śródbrzuszu prawym - wielkość cięcia zależy od stopnia odżywienia pacjenta (u pacjentów otyłych lub z nadwagą zwykle większe) jak również warunków miejscowych (rozległość stanu zapalnego, umiejscowienie anatomiczne wyrostka i kątnicy, zrosty po wcześniejszych operacjach, obecność innych schorzeń).

 

W trakcie zabiegu kontrolowane są też pozostałe narządy jamy brzusznej. W uzasadnionych przypadkach w jamie brzusznej może być pozostawiony dren – w szczególności, jeśli są problemy z krwawieniem z okolicznych tkanek lub też w sytuacji bardzo nasilonego stanu zapalnego pod postacią ropnia. Jama brzuszna zamykana jest następnie szwem chirurgicznym

W sytuacji, gdy doszło do zgorzeli (martwicy ściany) wyrostka lub też lekarz operujący stwierdzi, że ma do czynienia z wyrostkiem zmienionym ropowiczo w wielu przypadkach konieczne będzie tak zwane „odroczone” zeszycie powłok jamy brzusznej. W tej sytuacji zeszywa się otrzewną i powieź, natomiast skóra i tkanka podskórna zeszywane są w okresie późniejszym, co zapobiega powstaniu ropnia w zakażonej tkance podskórnej.

 

W trakcie operacji, którą Pani/Panu proponujemy, planowane jest usunięcie wyrostka robaczkowego z powodu jego stanu zapalnego. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że ostateczna decyzja o rozległości zabiegu i jego rozszerzenia podjęta będzie dopiero w trakcie zabiegu. Wynika to z faktu, że dopiero po otwarciu jamy brzusznej chirurg operujący bada dokładnie wszystkie narządy jamy brzusznej i wówczas ostatecznie decyduje o rodzaju i rozległości operacji.

 

Dlatego też prosimy zawsze w przypadku operacji w obrębie przewodu pokarmowego o wyrażenie zgody na szerszy zakres zabiegów i ewentualne rozszerzenie zabiegu o ile będzie to konieczne

 

Należy podkreślić to jeszcze raz. Ostateczny rodzaj operacji jest ustalany przez zespół operujący w czasie trwania zabiegu. Ze względu na to, że będzie Pani/Pan znieczulony ogólnie, czyli w narkozie, nie ma możliwości poinformowania Pani/Pana o rozpoznaniu śródoperacyjnym i zebranie wówczas właściwej zgody na ten ostateczny zabieg.

 

 

POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU

 

Bezpośrednio po zabiegu będzie Pani/Pan przebywać w sali pooperacyjnej, w przypadku licznych obciążeń lub rozległego zabiegu trafi Pani/Pan do Oddziału Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego lub do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Po zabiegu obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia, można delikatnie gazikiem zwilżać usta i język. Zakaz jedzenia i picia obowiązuje Panią/Pana do czasu wprowadzenia odpowiedniej diety przez lekarzy – nieprzestrzeganie tego zakazu może doprowadzić do bardzo poważnych powikłań, co może w konsekwencji doprowadzić do zapalenia otrzewnej i zagrożenia życia Pani/Pana. Zapewniamy, że otrzyma Pani/Pan odpowiednią i niezbędną ilość i jakość żywienia w formie kroplówek.

 

Ze względu na niedrożność porażenną jelit – brak ruchów jelit - w okresie pooperacyjnym, wynikające z samego faktu operacji jak i stosowanych leków do znieczulenia, konieczne może być długotrwałe utrzymywanie sondy w żołądku i zakazu jedzenia i picia oraz mogą być wykonywane lewatywy.

W miarę postępu gojenia Pani/Pana dieta będzie stopniowo rozszerzana i kolejne posiłki do niej dodawane.

 

 

MOŻLIWE POWIKŁANIA

 

Pomimo dużego doświadczenia i staranności zespołu operującego może czasami dojść do powikłań. Wystąpieniu powikłań sprzyja: zły stan ogólny, wyniszczenie, zaawansowana choroba nowotworowa, niehigieniczny tryb życia, otyłość, cukrzyca, konieczność powtórnej operacji, zły stan uzębienia, operacja przeprowadzana w trybie nagłym, choroby dodatkowe (serca, wątroby, płuc).

 

Zabieg operacyjny nie przebiega identycznie u każdego chorego. Zależy to od jego budowy anatomicznej, stanu odżywienia, stopnia zaawansowania choroby podstawowej i chorób współistniejących oraz od jego stanu ogólnego. Różne, trudne do przewidzenia trudności techniczne występujące podczas zabiegu operacyjnego mogą spowodować, że pomimo starań lekarzy podczas operacji, jak i po jej zakończeniu może dojść do wystąpienia powikłań.

 

Do powikłań tych należą:

 • Krwawienia śródoperacyjne i pooperacyjne, niekiedy wymagające przetoczenia krwi lub ponownej operacji,
 • Uszkodzenie innych narządów (np. innego odcinka jelita, wątroby, nerwów, naczyń krwionośnych). Ryzyko takiego uszkodzenia wzrasta przy znacznej otyłości, przy zaburzonych stosunkach anatomicznych, po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, lub w stanach zapalnych w jamie brzusznej.
 • Nieszczelność szwu na jelicie mogąca prowadzić do powstania przetoki jelitowej, do zapalenia otrzewnej i konieczności ponownej operacji
 • Całkowite lub częściowe rozejście się rany na skutek powikłań jej gojenia lub zaburzeń ukrwienia wymagające ponownej interwencji chirurgicznej
 • Zakażenia rany pooperacyjnej na skutek infekcji, co prowadzi do przedłużonego gojenia rany, wydłużenia czasu hospitalizacji, gorszego efektu kosmetycznego i osłabienia blizny.
 • Wszystkie operacje na jelicie grubym wiążą się z podwyższonym ryzykiem zakażenia rany pooperacyjnej i jamy otrzewnej przez bakterie znajdujące się w przewodzie pokarmowym
 • Zakażenia wewnątrzotrzewnowe, w wyniku, których mogą rozwinąć się ropnie w jamie brzusznej
 • Infekcje innych układów, w szczególności układu moczowego oraz oddechowego;
 • Powikłania związane z zakładaniem i obecnością wkłuć dożylnych (miejscowa infekcja, krwiak, obrzęk, zakażenie wkłucia)
 • Tworzenie się zakrzepów w układzie żylnym, co zagraża: zakrzepicą naczyń kończyn dolnych, naczyń jamy brzusznej, a w przypadku oderwania zakrzepu zatorem tętnicy płucnej
 • Powikłania ze strony układu krążenia – nasilenie niewydolności krążenia, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu
 • Niekiedy mogą wystąpić uszkodzenia lub oparzenia skóry przez środki dezynfekujące lub prąd elektryczny stosowane podczas zabiegu;
 • Alergie na leki stosowane w okresie okołooperacyjnym – szczególnie leki stosowane podczas znieczulenia, antybiotyki oraz środki przeciwbólowe;
 • Duże i zniekształcające blizny, które mogą powstawać w przypadku skłonności osobniczych lub powikłań w procesie gojenia;
 • Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C (tzw. żółtaczki zakaźnej) lub wirusem HIV
 • Zrosty w jamie brzusznej, które nawet po latach mogą doprowadzić do niedrożności jelit
 • Przedłużająca się pooperacyjna niedrożność porażenna jelit;
 • Uszkodzenia gałązek nerwów skórnych, powodujące czasowe lub stałe zaburzenia czucia okolicy blizny pooperacyjnej;
 • Powstanie przepukliny pooperacyjnej - z reguły po kilku miesiącach. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta u chorych otyłych i przy zaburzeniach gojenia się rany;

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka