Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 2170af7f156222dd066149d07a81a659
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 59b6b40a4bc5b00d94e988299dcee30b

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Amputacja gruczołu piersiowego ( sutka )

Został u Pani wykryty nowotwór złośliwy gruczołu piersiowego. Przyczyna powstania nowotworu piersi nie jest poznana, ale znane są metody leczenia chorych na ten nowotwór. Leczenie większości chorych jest skojarzone i wieloetapowe. Składa się z operacji, chemioterapii, radioterapii i innych metod, które są stosowane zgodnie ze wskazaniami. O wyborze stosowanych metod decyduje lekarz prowadzący lub zespół lekarzy, specjalistów z każdej z wymienionych dziedzin.

Najczęstszym objawem choroby nowotworowej piersi jest guz. Jeżeli guz jest we wstępnej fazie rozwoju leczenie chirurgiczne ma zasięg niewielki, miejscowy lub miejscowy i regionalny. Nie leczona choroba rozwija się w miejscu powstania tak, że może dojść do nacieku nowotworu na skórę piersi i/lub na ścianę klatki piersiowej. W tym okresie rozwoju choroby choremu towarzyszą duże dolegliwości bólowe, mogą powstawać owrzodzenia na skórze piersi. Na tym etapie rozwoju choroby leczenie chirurgiczne może być niemożliwe. W dalszym etapie rozwoju choroby dochodzi do powstania przerzutów regionalnych i/lub odległych. Nowotwór złośliwy piersi szerzy się drogami chłonnymi i krwionośnymi. Naczyniami chłonnymi przerzuty w pierwszym etapie zajmują regionalne węzły chłonne, którymi są węzły chłonne pachowe i węzły chłonne przymostkowe. Węzły chłonne pachowe, są dostępne w badaniu klinicznym, i jeśli stwierdzamy w nich przerzuty są one usuwane. Węzły chłonne przymostkowe położone są wewnątrz klatki piersiowej. Są niedostępne w badaniu klinicznym. Tych węzłów chłonnych nie usuwa się w rutynowych operacjach. Nowotwór złośliwy piersi wykazuje dużą skłonność do rozsiewu drogą naczyń krwionośnych, a ogniska przerzutowe mogą lokalizować się niemal we wszystkich narządach. Najczęściej przerzuty odległe znajdowane są w układzie kostnym, wątrobie, płucach, opłucnej i mózgu. W tym stopniu zaawansowania stosuje się przede wszystkim chemioterapię lub leczenie paliatywne, czyli łagodzące skutki rozwoju choroby. Leczenie chirurgiczne ma tu mniejsze znaczenie. W Pani przypadku zespół leczących Panią lekarzy zakwalifikował Panią do leczenia chirurgicznego polegającego na wycięciu gruczołu piersiowego oraz wykonaniu wycięcia węzłów chłonnych pachy – limfadnektomii.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

O kwalifikacji do zabiegu decyduje zespół chirurgiczny na podstawie objawów, badania fizykalnego, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, jednakże przed przystąpieniem do operacji zasięgamy opinii/konsultacji lekarzy innych specjalizacji celem zminimalizowania ryzyka powikłań tzw. nie chirurgicznych, np. zawału serca, zapalenia płuc, niewydolności serca. Dodatkowo zawsze konsultuje Panią/Pana anestezjolog i to on kwalifikuje do znieczulenia. Badania laboratoryjne będą niejednokrotnie powtarzane, nawet tego samego dnia, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. W przypadkach zaawansowanej choroby nowotworowej konieczna może być również konsultacja onkologiczna tak, aby ustalić właściwą kolejność leczenia uwzględniającego również inne rodzaje terapii takie jak radioterapia, chemioterapia czy też hormonoterapia.

W trakcie postępowania przygotowawczego do zabiegu, musi Pani/Pan zwrócić uwagę i przypomnieć sobie następujące fakty:

  • Czy jest Pan/Pani uczulona lub nadmiernie reaguje na plastry, lateks, leki, pokarmy?
  • Czy miewa Pani/Pan skłonności do przedłużonego krwawienia np. z ran po usunięciu zęba, z niewielkich ran ciętych np. nożem, samoistnych wylewów krwawych np. do stawów lub do oka?
  • Czy rany po poprzednich zabiegach lub rany w wyniku skaleczeń goją się prawidłowo? Ropieją? Nadmiernie bliznowacieją?
  • Czy w przeszłości wystąpiła zakrzepica żył kończyn lub zatorowość płucna?
  • Dokładnie znać leki, jakie Pani/Pan przyjmuje, również te zakupione bez recepty!!!

Istotnym elementem przygotowania do zabiegu jest również dieta. Od wieczora w dniu poprzedzającym zabieg obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia. Podobnie w dniu zabiegu rano prosimy o całkowite powstrzymanie się od jedzenia i picia. Wyjątkiem są leki, które pacjent musi przyjąć (np. leki kardiologiczne lub na nadciśnienie). Leki te otrzyma Pan/Pani jednak od pielęgniarki – prosimy o nieprzyjmowanie jakichkolwiek leków we własnym zakresie

 OPIS ZABIEGU

Ze względu na rozpoznanie raka i stopień zaawansowania proponujemy leczenie operacyjne, które będzie polegało na amputacji piersi i usunięciu węzłów chłonnych pachowych. Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, dotchawiczym po uprzedniej premedykacji. Stosuje się cięcie poprzeczne, które przebiega od linii pośrodkowej ciała do okolicy dołu pachowego. Możliwe są modyfikacje tego cięcia, a decyzję o wyborze jego rodzaju podejmuje operator.

Sama operacja polega na usunięciu całego gruczołu piersiowego, wraz z otoczką i brodawką oraz z powięzią mięśnia piersiowego. W dużym stopniu zaawansowania miejscowego usuwa się także cały mięsień piersiowy. Po operacji w miejscu operowanym zakłada się zwykle jeden dreny. Skórę zszywa się zbliżając brzegi powstałej rany tak, że blizna ma charakter linijny, ciągnący się wzdłuż zaplanowanego cięcia. Równocześnie z amputacją piersi konieczne jest również wykonanie zabiegu na układzie chłonnym pachy (tędy chłonka, czyli limfa odpływa z gruczołu piersiowego, a węzły te stanowić mogą drogę rozsiewu nowotworowego). Zabieg polega na usunięciu węzłów chłonnych pachowych (limfadenektomia pachowa). Operację przeprowadza się z tego samego cięcia, jednoczasowo z operacją piersi. Zabieg polega na usunięciu całego układu chłonnego pachowego, czyli wszystkich naczyń i węzłów chłonnych.

W przypadku małych guzów piersi w sytuacji, gdy po zabiegu możliwe będzie podjęcie naświetlań możliwe jest wykonanie zabiegu oszczędzającego – tzn. wycięcie jednego kwadrantu (jednej czwartej) sutka oraz z osobnego cięcia wykonanie limfadenektomii pachowej (wycięcie węzłów i dróg chłonnych pachy). Po operacji w ranach pozostawia się dreny a rany zaszywa. Tego rodzaju oszczędzające leczenie nowotworu piersi możliwe jest jednak jedynie w przypadkach, gdy mamy o czynienia z bardzo małym guzem nowotworowym oraz sytuacji, gdy wkrótce po zabiegu rozpocznie się naświetlania.

POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU

Bezpośrednio po zabiegu będzie Pani/Pan przebywać w sali pooperacyjnej, w przypadku licznych obciążeń lub rozległego zabiegu trafi Pani/Pan do Oddziału Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego lub do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Po zabiegu obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia, można delikatnie gazikiem zwilżać usta i język. Zakaz jedzenia i picia obowiązuje Panią/Pana do czasu wprowadzenia odpowiedniej diety przez lekarzy – nieprzestrzeganie tego zakazu może doprowadzić do bardzo poważnych powikłań, co może doprowadzić do zagrożenia życia Pani/Pana. Zapewniamy, że otrzyma Pani/Pan odpowiednią i niezbędną ilość i jakość żywienia w formie kroplówek.

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka