Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c78830a1fcd1f3d391e172a876b76514
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 76849d092746dc78f5437580977ac0d8

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Echokardiograficzna próba wysiłkowa

Informacje ogólne

Badania elektrokardiograficzne (EKG) i echokardiograficzne wykonywane w spoczynku są wskazane u wszystkich pacjentów z podejrzeniem choroby serca, ale często nie są wystarczającymi testami w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, kardiomiopatii lub wad zastawkowych. Przeprowadzone dotychczas u Pani/Pana badania nie pozwoliły stwierdzić jednoznacznie istotnego niedokrwienia mięśnia sercowego lub określić zaawansowania wady zastawkowej.

Proponowana echokardiograficzna próba wysiłkowa jest najbezpieczniejszą echokardiograficzną próbą obciążeniową i metodą, która pozwoli wyjaśnić istniejący u Pani/Pana problem diagnostyczny.

Informacje dotyczące badania

Próba jest wykonywana w pracowni echokardiograficznej na specjalnie przygotowanym leżącym cykloergometrze rowerowym, który umożliwia wykonywanie wysiłku fizycznego oraz jednocześnie badanie echokardiograficzne. Test jest wykonywany z zapewnieniem prywatności, w obecności lekarza i technika. Pracownia jest wyposażona w leki i urządzenia niezbędne do podjęcia czynności ratujących życie w przypadku wystąpienia poważnych powikłań.
W czasie badania prosimy Państwa o rozebranie się od pasa w górę i zdjęcie butów, po czym technik przykleja na skórze klatki piersiowej i ramion elektrody, które przypominają niewielkie plastry i zakłada na ramię mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego. Następnie wykonywane jest spoczynkowe EKG, badanie echokardiograficzne a także wstępny pomiar ciśnienia tętniczego. Test wysiłkowy jest przeprowadzany na cykloergometrze rowerowym ze stopniowo wzrastającym obciążeniem. Podczas próby stale monitorowane jest EKG oraz wykonywane są pomiary ciśnienia tętniczego - prosimy Państwa o zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów podczas wysiłku, a w szczególności bólu w klatce piersiowej, duszności, zawrotów głowy, mroczków przed oczami, osłabienia, bądź bólu lub osłabienia nóg. Wysiłek przerywany jest wtedy gdy pojawią się istotne objawy kliniczne, nieprawidłowe zmiany oceniane w badaniu echokardiograficznym, zostanie osiągnięta zaplanowana częstość rytmu serca lub na Państwa życzenie. Kontrolne badania: EKG oraz echokardiograficzne są wykonywane również po zakończeniu wysiłku fizycznego.

Możliwe powikłania i objawy niepożądane

Echokardiograficzna próba wysiłkowa jest odmianą rutynowo wykonywanego elektrokardiograficznego testu wysiłkowego o większej dokładności diagnostycznej i podobnym bezpieczeństwie. Spośród różnych echokardiograficznych prób obciążeniowych, jest najbezpieczniejszym testem. Ze względu jednak na Pani/Pana czynniki ryzyka i choroby towarzyszące, tak jak każde badanie prowokujące niedokrwienie serca jest obarczone niskim ryzykiem powikłań. Bardzo rzadko może dojść do poważnych powikłań, takich jak omdlenie, zawał serca, udar mózgu, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie krążenia, czy zgon (1 na 6500 badań). W wyjątkowych przypadkach zaburzeń równowagi podczas wysiłku fizycznego na cykloergometrze rowerowym może dojść do urazu mechanicznego. U wyjątkowo wrażliwych osób może wystąpić reakcja alergiczna skóry w miejscu przyklejenia elektrod. Przed wykonaniem badania, prosimy o zgłoszenie wszelkich objawów występujących od czasu wystawienia skierowania na badanie wysiłkowe.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem nie należy spożywać obfitego posiłku ani palić papierosów. Prosimy także o ubranie stroju zapewniającego swobodę ruchów i komfort cieplny przy wysiłku.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka