Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 1a2175035c8161e9bbee42732efabed9
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 7c8e5b9b5b7bbdcf4dcb9b80e18b3391

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Operacyjne leczenie złamań - zespolenie złamania gwoździem śródszpikowym

Zespolenie operacyjne złamania kości za pomocą gwoździa środszpikowego jest jedną z powszechnie stosowanych metod leczenia złamań zwłaszcza trzonów kości długich.

Polega ona na wprowadzeniu do jamy szpikowej złamanej kości, z użyciem niewielkich dostępów operacyjnych, specjalnego gwoździa śródszpikowego oraz jego zaryglowaniu w części bliższej i dalszej za pomocą specjalnych śrub blokujących.

Gwoździe śródszpikowe są najczęściej stosowane przy złamaniu kości długich (udowej, piszczelowej, ramiennej, kości przedramienia). Mają one różne kształty i wymiary, odpowiednio dostosowane do kształtu, długości i średnicy kości, wykonane są ze specjalnych stopów metali, które zapewniają ich obojętność w stosunku do otaczającego środowiska, jakim jest organizm pacjenta. Są również używane w przypadkach leczenie zaburzeń lub braku zrostu (staw rzekomy), jak również jedna z metod wydłużenia kości.

Metoda ta:

 1. Zapewnia skuteczną stabilizację złamania do czasu uzyskania zrostu kostnego.
 2. Miejsce wprowadzenie implantu nie znajduje się w bezpośredniej okolicy złamania (brak kontaktu odłamów kostnych ze środowiskiem zewnętrznym i brak konieczności usuwania krwiaka z okolicy szczeliny złamania) co zmniejsza utratę śródoperacyjną krwi i ryzyko rozwoju infekcji oraz ułatwia i przyspiesza zrost kostny.
 3. Charakteryzuje się niskim stopniem uszkodzenia tkanek miękkich podczas zabiegu (mięśni, naczyń krwionośnych i nerwów w okolicy złamania).
 4. Umożliwia szybkie rozpoczęcie skutecznej rehabilitacji ruchowej złamanej kończyny, często w pierwszej dobie po zabiegu oraz w większości przypadków niweluje potrzebę stosowania opatrunku gipsowego.
 5. Szybkie usprawnianie ruchowe w przypadku złamań kończyn dolnych zmniejsza ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych i krążeniowo-oddechowych.
 6. Ta technika operacyjna wymaga śródoperacyjnego użycia monitora RTG, co wiąże się z ekspozycją pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.
 7. Niektóre techniki operacyjne wymagają poszerzenia kanału szpikowego celem wprowadzenia gwoździa o odpowiedniej średnicy, stosowane są w tym celu odpowiednio skalowane frezy.
 8. Większość zespoleń środszpikowych jest usuwanych po uzyskaniu zrostu kostnego najczęściej po 1-2 latach od zabiegu


 Powikłania zespolenia złamania kości gwoździem śródszpikowym.

 Należy wiedzieć, że zespolenia złamania kości gwoździem śródszpikowym może być w zależności od rodzaju złamania zabiegiem trudnym i długotrwałym, połączonym z utratą krwi i obciążającym zdrowie operowanego. Pomimo oczywistych korzyści, jakie niesie dla chorego, operacja ta pomimo zachowania przez lekarzy należytej staranności i ostrożności podczas wykonywania tej procedury, jest obarczona ryzykiem powikłań, które mogą mieć istotny wpływ na dalsze zdrowie i życie pacjenta.

 Do powikłań, które mogą towarzyszyć zabiegowi należą:

1. Powikłania związane z procesem znieczulenia ogólnego lub podpajęczynówkowego do zgonu okołooperacyjnego włącznie. Szczegółowych informacji może udzielić anestezjolog kwalifikujący do zabiegu.

2. Powikłania związane z przebiegiem zabiegu:

 • Utrata krwi, która wymaga przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych lub osocza od niespokrewnionego dawcy w ilości uzależnionej od utraty krwi (krew przetaczana jako tkanka obca dla biorcy może dać różnego typu odczyny; od wzrostu temperatury, poprzez zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, wirusem HIV, odczyn anafilaktyczny aż po odczyn hemolityczny, mogący kończyć się zgonem.)
 • Nieprawidłowe osadzenie implantu.
 • Niemożność osadzenia elementów implantu ze względu na nasilone uszkodzenie kości i konieczność zmiany podczas zabiegu metody leczenia na „otwartą” lub zastosowania innych typów implantów niż zakładano przed zabiegiem.
 • Złamanie kości przy wprowadzaniu implantu wymagające dodatkowego zespolenia.
 • Wydłużenie, skrócenie lub zmian osi operowanej kończyny.
 • Powikłania neurologiczne łącznie z uszkodzeniem i porażeniem nerwów obwodowych (np. udowego, kulszowego, promieniowego, łokciowego, pośrodkowego, pachowego) odpowiadających za prawidłową funkcję ruchową i czuciową kończyny dolnej.
 • Uszkodzenia dużych naczyń tętniczych i żylnych prowadzące do masywnego krwawienia (konieczność poszerzenia zabiegu i wykonanie operacji z rekonstrukcją naczyniową).
 • Zatorowość płucna, niewydoloność krążeniowo-oddechowa, zawał serca, zaburzenia rytmu serca, wstrząs kardiogenny lub pokrwotoczny, udar mózgu mogące wymagać leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii i stosowania procedur podtrzymujących życie a nawet doprowadzić do zgonu pacjenta.

 3. Powikłania okresu pooperacyjnego:

 • Związane z typem znieczulenia (nudności, wymioty, spadki ciśnienia, zaburzenia pracy serca).
 • Nieprawidłowe gojenie rany pooperacyjnej lub zakażenie rany.
 • Nasilone krwawienie z rany, krwiak w okolicy operowanej.
 • Martwica tkanek w okolicy rany.
 • Brak zrostu kostnego, zrost opóźniony lub zrost nieprawidłowy mogące wymagać powtórnej operacji i zmiany metody operacyjnej stabilizacji złamania lub stosowania unieruchomienia w opatrunku gipsowym.
 • Zakażenie głębokie kości wokół implantu wymagające powtórnej operacji i usunięcia implantów, długotrwałego leczenia farmakologicznego i operacyjnego, zmiany metody operacyjnej stabilizacji złamania lub stosowania unieruchomienia w opatrunku gipsowym.
 • Zakrzepica żylna najczęściej obejmująca żyły kończyn dolnych objawiająca się obrzękiem i przekrwieniem, owrzodzeniami kończyny trwającymi od kilku dni do kilku tygodni, a czasami do końca życia i wymagającymi długotrwałego leczenia farmakologicznego a nawet amputacji kończyny zwłaszcza u pacjentów z towarzyszącą cukrzycą lub miażdżycą.
 • Przedłużony okres unieruchomienia w łóżku po zabiegu operacyjnym z zastosowaniem różnego typu opatrunków gipsowych.
 • Pooperacyjna destabilizacja zespolenia, złamanie okołoimplantowe kości zwłaszcza przy nie przestrzeganiu zaleceń rehabilitacji pozabiegowej lub zbyt wczesnym obciążaniu kończyny wymagające ponownego zabiegu operacyjnego lub leczenia zachowawczego z założeniem unieruchomienia gipsowego.
 • Złamanie implantu zwłaszcza śrub ryglujących (możliwa konieczność operacyjnej wymiany na nowy lub konieczność pozostawienia elementów uszkodzonego implantu do końca życia pacjenta.
 • Skostnienia okołostawowe utrudniające ruchomość w operowanym stawie.
 • Powikłania nefrologiczno-urologiczne (niewydolność nerek, zatrzymanie moczu i konieczność dializoterapii).
 • Odczyny uczuleniowe na składniki, z których wykonane są elementy implantu (konieczność usunięcia implantów).
 • Utrzymywanie się dolegliwości bólowych.

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka