Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

WYMIANA URZĄDZENIA (STYMULATORA) RESYNCHRONIZUJĄCEGO I/LUB ELEKTRODY

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i polega na otwarciu „kieszonki” stymulatora i po sprawdzeniu działania elektrod podłączeniu nowego urządzenia. Stwierdzenie podczas zabiegu nieprawidłowych parametrów elektrycz-nych uprzednio wszczepionej elektrody lub jej trwałe uszkodzenie wymaga założenia nowej. Dla oceny położenia elektrod w sercu używa się aparatury rentgenowskiej o niskiej energii promieniowania.

 

Powikłania opisywanego zabiegu są rzadkie. Najczęstsze z nich to:

  • przemieszczenie elektrody w obrębie serca – 1-3% (konieczny powtórny zabieg),
  • odma opłucnowa i/lub krwiak opłucnej – ok. 1,5% (konieczne założenie drenażu ssącego do opłucnej),
  • krwiak w loży stymulatora – ok. 2% (może wymagać odbarczenia),
  • zakażenie loży stymulatora – ok. 0,5% (może wymagać jego usunięcia wraz z elektrodą i założenia nowego po przeciwnej stronie),
  • szybkie narośnięcie progu stymulacji – 0,25% (wymagające zabiegu korekcyjnego lub wymiany elektrod),
  • przebicie ściany serca – poniżej 0,1% (konieczność zabiegu kardiochirurgicznego lub nakłucia ściany klatki piersiowej),
  • zapalenie żył lub zakrzepy żylne (konieczność leczenia farmakologicznego),

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<