Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c0c2bf98538e4c586f121e1910d72b3a
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png c9df02b16af8065691531f6ad0e25f72

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD – implantable cardioverter-defibrillator) jest urządzeniem wielkości 80 x 60 x 12 mm (objętość ok. 40 cm3) i wadze 80 gramów, które monitoruje rytm serca. Wysyła impulsy elektryczne pobudzające serce w razie, gdy bije zbyt wolno, tak samo jak rozrusznik serca. Może także wywołać elektrowstrząs (defi-brylacja lub kardiowersja), aby przywrócić prawidłowy rytm serca, gdy serce bije zbyt szybko i chaotycznie (migotanie komór, szybki częstoskurcz komorowy). W przypadku wolniejszego częstoskurczu komorowego potrafi wysłać serię impulsów przerywających tą arytmię bez elektrowstrząsu. Bateria urządzenia wystarcza na 4-5 lat.

 

Europejskie standardy określają wskazania do wszczepienia ICD na podstawie:

A. Stwierdzenia groźnych dla życia arytmii komorowych jak zatrzymanie krążenia, migota-nie komór, utrwalony częstoskurcz komorowy (tzw. prewencja wtórna) lub

B. Stwierdzenia choroby serca obciążonej zagrożeniem takimi arytmiami (tzw. prewencja pierwotna).

 

 

Wskazania te ustalono na podstawie wszechstronnych badań klinicznych przez doświad-czonych lekarzy kardiologów.

Zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym i częściowo ogólnym przez zespół kardiologów oraz anestezjologa. Zabieg polega na wprowadzeniu do wnętrza serca 1 lub 2 elektrod. Dla ustalenia właściwego położenia elektrod w sercu używa się aparatury rentgenowskiej o niskiej energii promieniowania. Następnie nad lewą piersią wytwarzana jest pod skórą kieszonka, gdzie po połączeniu z elektrodą umieszcza się urządzenie.

Bardzo rzadko stwierdzane podczas zabiegu anomalie anatomiczne zmuszają do wyko-nania zabiegu po przeciwnej stronie klatki piersiowej.

Dla oceny prawidłowego działania wszczepionego urządzenia, konieczne jest wywołanie w czasie zabiegu migotania komór, które ustąpi po wyzwoleniu przez kardiowerter-defibrylator szoku elektrycznego. Jego nieprzyjemne skutki w czasie zabiegu będą zmini-malizowane przez znieczulenie ogólne.

 

Powikłania opisywanego zabiegu są rzadkie. Najczęstsze z nich to:

  • przemieszczenie elektrody w obrębie serca – 1-3% (konieczny powtórny zabieg),
  • odma opłucnowa i/lub krwiak opłucnej – ok. 1,5% (konieczne założenie drenażu ssącego do opłucnej),
  • krwiak w loży kardiowertera-defibrylatora – ok. 2% (może wymagać odbarczenia),
  • zakażenie loży kardiowertera-defibrylatora – ok. 0,5% (może wymagać jego usunięcia wraz z elektrodą i założenia nowego po przeciwnej stronie),
  • szybkie narośnięcie progu stymulacji i/lub defibrylacji – 0,25% (wymagające zabiegu korekcyjnego lub wymiany elektrod),
  • przebicie ściany serca – poniżej 0,1% (konieczność nakłucia osierdzia, ewentualnie zabiegu kardiochirurgicznego),
  • zapalenie żył lub zakrzepy żylne (konieczność leczenia farmakologicznego),

W wyjątkowych wypadkach konieczne może być wszczepienie dodatkowej elektrody pod-skórnej.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka