Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 39f360b7551466bc4fc8d2517595b226
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 6b0ae437c42c36680b6b2c4d9030f573

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Koronarografia i angioplastyka naczyń wieńcowych

Koronarografia

 

Badanie to pozwala określić liczbę i rodzaj zmian zwężających w tętnicach wieńcowych, co umożliwi wybór odpowiedniego dalszego leczenia. Badanie polega na wprowadzeniu przez skórę ( po uprzednim znieczuleniu ) zestawu wprowadzającego tzw. koszulki do tętnicy udowej położonej w pachwinie. Zestaw ten umożliwia założenie cewnika ( cienkiej rurki nylonowej ) do lewej i prawej tętnicy wieńcowej , a w razie konieczności także do lewej komory. W przypadku obecności zmian zwężających w tętnicach obwodowych, tętniaka aorty, bardzo krętego przebiegu tętnic biodrowych lub aorty, badanie wykonuje się przez tętnicę ramieniową lub promieniową. Przez założony cewnik podany zostanie środek kontrastowy, który w promieniach rentgenowskich uwidoczni badane tętnice. Po zakończeniu badania , cewnik oraz koszulka zostaną usunięte z tętnicy obwodowej, a miejsce wkłucia zostanie uciśnięte i zabandażowane z użyciem pewnego ucisku. Od tej pory nie należy zginać nogi po stronie badanej, aż do czasu usunięcia opatrunku uciskowego i sprawdzenia miejsca wkłucia przez lekarza. Po przewiezieniu na salę chorych należy wypić około 1-1.5 litra niegazowanej wody, tak aby ułatwić wydalenie środka kontrastowego z moczem. Całkowite uruchomienie następuje z reguły w następnym dniu po badaniu. Badanie przeprowadzone zostanie w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej. 

Badanie u większości pacjentów jest dobrze tolerowane i poza lekkim bólem w czasie znieczulenia bezbolesne. Dawka promieniowania rentgenowskiego zależy od warunków anatomicznych, rodzaju badania i w trakcie zabiegu jest ściśle kontrolowana

 

Powikłania/objawy niepożądane

Poważne powikłania zabiegu występują rzadko, o wiele rzadziej niż powikłania związane z chorobą niedokrwienną serca. Najczęściej występują przemijające reakcje związane z podaniem kontrastu: uczucie gorąca, szum w głowie, nudności, przemijające upośledzenie funkcji nerek tzw. nefropatia pokontrastowa w (ok.7%) przypadków. Wyjątkowo rzadko może wystąpić gwałtowna reakcja uczuleniowa zagrażająca życiu – wstrząs anafilaktyczny. Częstym powikłaniem miejscowym ok. ( 3-10% ) jest krwiak w miejscu wkłucia. Innym, wystąpienie przetoki tętniczo-żylnej lub tętniaka rzekomego w 2-3% przypadków. Niekiedy powikłanie to może wymagać interwencji chirurgicznej. Groźne zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, zgon lub udar mózgu zdarzają się wyjątkowo rzadko, poniżej 0,1 %.

W celu ograniczenia występowania objawów niepożądanych proszę pozostać na czczo przez 4-6 godzin przed badaniem oraz odpowiednio przygotować się ( toaleta, prysznic, wygolenie wskazanych miejsc w pachwinie ). W czasie i po badaniu należy zgłaszać lekarzowi lub pielęgniarce wszystkie niepokojące objawy oraz wykonywać polecenia wydawane przez personel medyczny.

 

Angioplastyka tętnic wieńcowych ( PTCA )

 

Angioplastyka tętnic wieńcowych ( PTCA ) jest inwazyjnym zabiegiem , polegającym na usunięciu zwężenia tętnicy wieńcowej w celu poprawy ukrwienia mięśnia sercowego. Zabieg angioplastyki jest wykonywany przez kardiologa interwencyjnego i może być u pewnych chorych równie skuteczny jak operacja kardiochirurgiczna ( by-passy ). W odróżnieniu jednak od operacji kardiochirurgicznej zabieg PTCA związany jest z kilkakrotnie mniejszym ryzykiem i pozwala choremu na opuszczenie szpitala w 2-3 dniu po zabiegu. Decyzja o wykonaniu zabiegu u Pani(a) zostanie podjęta przez kardiologa interwencyjnego wykonującego koronarografię, a w trudniejszych przypadkach sposób dalszego leczenia zostanie ustalony w czasie konsultacji z kardiochirurgiem, kardiologiem interwencyjnym i lekarzem prowadzącym.

 

Zabieg PTCA w początkowej fazie przebiega podobnie do koronarografii. Po umiejscowieniu w ujściu tętnicy cewnika prowadzącego i uwidocznieniu zmiany zwężającej ( ryc.1 ), zostanie wprowadzony cienki metalowy drucik ( prowadnik ) do obwodowego odcinka poszerzanego naczynia. Po prowadniku, jak po szynie wsunięty zostanie cewnik, na końcu którego znajduje się balonik ( ryc.2 ). Balonik umieszczony dokładnie w miejscu zwężenia wypełnia się płynem, co zwiększa objętość balonika i powoduje poszerzenie światła naczynia. Następnie prawie we wszystkich przypadkach w miejsce zwężenia wszczepia się stent ( stalowa giętka rurka o budowie siatkowatej ), który jest umocowany na baloniku ( ryc.3,4 ). Ta stalowa sprężynka pozostanie tam już na stale. W trakcie rozprężania balonu i stentu, niektórzy chorzy odczuwają krótkotrwały ból w klatce piersiowej.

 

 

 

Ze względu na podawane leki przeciwkrzepliwe ( heparynę ) w czasie zabiegu, zestaw wprowadzający ( koszulka ) pozostanie w tętnicy udowej przez okres 4-6 godzin po zabiegu. Zostanie on usunięty przez lekarza na oddziale, do tego czasu proszę o powstrzymanie się od spożywania posiłków. Zabieg PTCA wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla Pani(a) zdrowia i życia. Oprócz powikłań znanych Pani(u) z informacji o koronarografii mogą wystąpić poważniejsze powikłania , typowe dla PTCA. Jest to ostre zamknięcie tętnicy wieńcowej w miejscu poszerzanym, występujące w około 0.5-2% przypadków. Zwykle powikłanie to skutecznie udaje się usunąć w czasie zabiegu, jednakże w części przypadków może dojść do zawału serca, zgonu lub konieczności wykonania zabiegu kardiochirurgicznego. Do zgonu może dojść w około 0.2% przypadków. Innym poważnym powikłaniem jest pęknięcie ściany naczynia, do którego dochodzi bardzo rzadko ( ok. 0.1% ). Powikłanie to wymaga nakłucia worka osierdziowego i jego drenażu, a u części chorych także zabiegu kardiochirurgicznego. Należy pamiętać , że zabieg wykonywany jest u ciężko chorych o wysokim stopniu zagrożenia zawałem i/lub zgonem ze względu na obecność choroby niedokrwiennej serca. W celu ograniczenia występowania objawów niepożądanych proszę pozostać na czczo przez 4-6 godzin przed badaniem oraz odpowiednio przygotować się ( toaleta, prysznic, wygolenie wskazanych miejsc w pachwinie ). W czasie i po zabiegu należy zgłaszać lekarzowi lub pielęgniarce wszystkie niepokojące objawy oraz wykonywać polecenia wydawane przez personel medyczny.

 

 

 

 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka