Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg ffcfb2c3e7b8591738b4134da0236ba7
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 45c5db60948f0de17b914d4cb49af2a3

Wyszukiwarka usług

:
:
Przeszukaj całą bazę informacji usług pod kątem interesującej cię frazy
Wybierz jeden z oddziałów aby zobaczyć najczęściej realizowane w nim zabiegi / operacje
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Echokardiografia przezprzełykowa

Badanie polega na wprowadzeniu do przełyku (po uprzednim miejscowym znieczuleniu) sondy zaopatrzonej głowicą i obserwacji serca w obrazie ultrasonograficznym.

 

Dzięki zmniejszeniu dystansu między sondą (umieszczoną w przełyku) a tylną ścianą serca istnieje możliwość

  • obrazowania niektórych struktur serca niedostępnych w standardowo wykonywanym badaniu echokar-dio-graficznym przezklatkowym,
  • zmniejszenia liczby czynników zniekształcających obraz echokardiograficzny,
  • dokładniejszego różnicowania poszczególnych zmian obserwowanych w czasie badania przezklatkowe-go.

 

Badanie przeprowadza doświadczony echokardiografista w pokoju zabiegowym korzystając z:

  • nowoczesnego aparatu echokardiograficznego ukazującego poszczególne struktury serca z dodatkowo zainstalowanym oprogramowaniem doplerowskim pozwalającym dokładnie określić wielkość i charakter przepływu krwi w sercu i dużych naczyniach tętniczych i żylnych
  • sterylnego fiberoskopu zakończonego głowicą o kształcie oliwki generującą fale dźwiękowe o często-tliwości ok. 5 MHz pozwalającą wyraźnie obserwować blisko położone struktury serca i naczyń. Dzięki wielo-płaszczyznowej głowicy istnieje możliwość płynnego obrotu sondy wokół własnej osi od 0 do 180 stopni oraz uzyskania dowolnej liczby przekrojów serca w zależności od położenia głowicy w przełyku
  • sprzętu do archiwizacji uzyskanego obrazu w postaci cyfrowej bądź obrazu wideo, umożliwiającego po-równanie badań w odstępie czasu, oceny progresji zmian, skonsultowania obrazu z innymi lekarzami

 

Przed rozpoczęciem badania echokardiograficznego przezprzełykowego lekarz wyjaśnia pacjentowi ja-kiego rodzaju czynności będzie przeprowadzał. W czasie badania pacjent leży na lewym boku z głową zwróco-ną do badającego (ryc.) . Badanie trwa około 10-20minut.

 

 

Wprowadzenie sondy do przełyku jest najczęściej dobrze tolerowane. Niemniej jednak obserwuje się powikłania związane z nietolerancją sondy (odruchy wymiotne, odruch kaszlowy, skurcz przełyku), jak również przemijające zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, spadek ciśnienia tętniczego, bóle w klatce piersiowej, skurcz krtani i oskrzeli, krwawienie z przełyku, gardła oraz rzadko (2-3 na 10000 przypadków ) perforacja przełyku .

 

W celu uniknięcia powikłań pacjent powinien być na czczo co najmniej 4 godziny przed zabiegiem. Uprasza się chorych o wcześniejsze usunięcie protez, ruchomych mostów zębowych i/lub innych przeszkód utrudniających wprowa-dzenie sondy do przełyku.

Chorego zabezpiecza się na wypadek zaistnienia powikłań założeniem cewnika dożylnego celem ewentualnego podawania leków na czas zabiegu i okres pozabiegowy.

Po badaniu pacjent nie powinien jeść przez 4 godziny. W czasie badania proszę informować lekarza o wszelkich niepokojących Panią/Pana objawach. W przypadku dalszych wątpliwości dotyczących powyższego badania proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub echokardiografistą przeprowadzającym badanie.

 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Oddziały, poradnie, diagnostyka