Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg f8cccd32fa276d8571d276fcf58eb5c7
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 4c4cc2d56f1ac0794c7513f266adcf91

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

rejestracja telefon: 32 479 60 10, e-mail: sor.rejestracja@gcm.pl
droga dojścia do Szpitalnego Oddziału ratunkowego - link do film - przekierowanie do strony YouTube
droga dojścia z SOR do Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. do TK, RTG, MRI - film - przekierowanie do strony YouTube 


Kierownik SOR: lek. Monika Nowicka – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca kierownika SOR: dr n.med. Mateusz Majewski 

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr piel. Bartosz Szczudłowski, MBA - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego


Nasz zespół:

 • Zespół lekarzy dyżurnych – na dyżurze w SOR całodobowo świadczeń zdrowotnych udzielają następujący lekarze: anestezjolog, chirurg ogólny, ortopeda, kardiolog i lekarz pionu ogólnego. Są to lekarze specjaliści oraz lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach medycyny.
 • Zespół pielęgniarek, pielęgniarzy i ratowników medycznych SOR.
 • Rejestratorki medyczne, statystycy medyczni, sanitariusze oraz personel sprzątający.

Godziny pracy:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest czynny całodobowo, we wszystkie dni tygodnia oraz w święta.
Rejestracja SOR jest czynna całodobowo, we wszystkie dni tygodnia oraz w święta.
Sekretariat SOR jest czynny w dni robocze – zapraszamy w godzinach 7.30 do 14.00.

Kontakt:

Sekretariat SOR telefon: 32 479 60 00, e-mail: sor@gcm.pl, faks SOR 32 479 60 11
Kierownik SOR telefon: 32 479 60 01
Ostre zespoły wieńcowe – telefon alarmowy: 32 479 60 08

Rejestracja SOR telefon: 32 479 60 10, e-mail: sor.rejestracja@gcm.pl
Rejestracja SOR dla oddziałów kardiologicznych telefon : 32 359 86 54
Punkt Przyjęć Planowych do oddziałów specjalistycznych 32 359 81 23
Punkt Przyjęć Planowych do oddziałów kardiologicznych: 32 359 86 81
Centrala GCM telefon: 32 359 80 00

Szanowni Państwo,
Szanujemy prywatność naszych Pacjentów i chronimy ich dane osobowe. Z tego względu nie udzielamy informacji na temat naszych Pacjentów telefonicznie. Informacji o pacjentach mogą uzyskać osoby upoważnione przez Pacjenta lub opiekunowie prawni wyłącznie osobiście. Nie udzielamy porad lekarskich telefonicznie. Jeżeli potrzebują Państwo porady lekarskiej, można ją uzyskać u lekarza POZ lub NiŚOZ.

Szanowni Koledzy Lekarze,
W przypadku potrzeby kontaktu telefonicznego w celu uzgodnienia przekazania pacjenta do leczenia w GCM, należy uzyskać połączenie z lekarzem z oddziału, telefonując na numer centrali GCM. Lekarze SOR nie ustalają przekazania międzyszpitalnego poza sytuacją ostrego zespołu wieńcowego.

Lekarz wraz z pielęgniarzem i pielęgniarką wykonujący czynności medyczne leżącemu, nieprzytomnemu pacjentowi  pielęgniarka w bordowym ubraniu pochylająca się nad leżącą w łóżku szpitalnym pacjentką

Informacja dla Pacjenta SOR

Szanowny Pacjencie,

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, do którego zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze transportują osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego to: nagłe zatrzymanie krążenia; utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; silny ból głowy; udar mózgu; porażenie kończyny; zaburzenia mowy; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi; masywny krwotok z przewodu pokarmowego; ostra reakcja uczuleniowa; zatrucia np. lekami, środkami chemicznymi, gazami; rozległe oparzenia; odmrożenia; udar cieplny; wychłodzenie organizmu; porażenie prądem; podtopienie; mnogie obrażenia ciała; rozległe rany; złamania; zwichnięcia; amputacja urazowa.

SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie zastępuje również lekarza poradni specjalistycznej. SOR nie jest pogotowiem ratunkowym. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SOR polega na wstępnej ocenie stanu zdrowia, wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SOR jest oddziałem szpitalnym, w którym Pacjenci są hospitalizowani. Wypisy z SOR realizowane są w systemie całodobowym. Czas pobytu Pacjenta w SOR może wynosić nawet 24 godziny. Pobyt Pacjenta w SOR może zakończyć się przekazaniem do dalszej hospitalizacji do oddziałów Górnośląskiego Centrum Medycznego, przekazaniem do innego szpitala lub wypisem do domu.

W SOR całodobowo pełni dyżur zespół lekarzy, każdy z nich jest lekarzem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Każdy z lekarzy ma przypisaną grupę Pacjentów. Pacjentowi udziela się informacji, do którego lekarza został zarejestrowany. Po zarejestrowaniu u każdego Pacjenta wykonywane są przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego krótki wywiad medyczny i pomiary parametrów życiowych tzw. TRIAGE.

Nadany Pacjentowi podczas TRIAGE kod literowo – liczbowy nie oznacza kolejności przyjęć, służy jedynie do identyfikacji Pacjenta. Przy użyciu tego kodu Pacjent jest wzywany do gabinetu lekarskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Lekarz SOR kieruje Pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli zostanie wykluczony stan zagrożenia życia i zdrowia, lekarz SOR może wypisać Pacjenta bez postawienia ostatecznej diagnozy, z zaleceniem kontynuacji diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych.

W SOR wykonywane są kliniczne procedury medycyny ratunkowej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia leczeni są na stanowisku intensywnej terapii, wykonywane są zabiegi operacyjne, również w znieczuleniu ogólnym i regionalnym.

W Obszarze Obserwacyjnym jednoczasowo może przebywać kilku Pacjentów. Z tej przyczyny odwiedziny u Pacjentów tego obszaru mogą być ograniczone. Jednoczasowo do Pacjenta może wejść tylko jedna osoba odwiedzająca. Prosimy, aby osoba odwiedzająca pozostawiła odzież wierzchnią przed podejściem do łóżka Pacjenta. Nie ma możliwości odwiedzin przez osoby przeziębione i chore zakaźnie.

Informacji na temat stanu zdrowia udziela się Pacjentowi oraz osobie lub osobom, które zostały wskazane i upoważnione przez Pacjenta. Nie zawsze jest możliwe natychmiastowe udzielenie informacji, zależy to od dyspozycyjności personelu medycznego. Nie udziela się informacji na temat Pacjenta SOR telefonicznie.

Po badaniu przez lekarza personel medyczny realizuje zlecenia lekarskie, może być wykonywana diagnostyka laboratoryjna i obrazowa. Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych to około 1 do 3 godzin. Czas oczekiwania na wykonanie badania USG, na opisy zdjęć rentgenowskich oraz tomografii komputerowej zależy od obciążenia pracą lekarza radiologa i może wynosić nawet kilka godzin. Może wystąpić sytuacja, w której po otrzymaniu wyników badań lekarz SOR zleci powtórzenie lub poszerzenie diagnostyki, zarówno laboratoryjnej, jak i obrazowej. Dopiero po otrzymaniu kompletu wyników badań lekarz podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z Pacjentem, w tym co do wypisu do domu lub przekazania do innego oddziału Szpitala.

W czasie pobytu w SOR nie należy spożywać posiłków. Przeprowadzenie zabiegu, znieczulenia lub pewnego rodzaju diagnostyki często jest możliwe tylko u Pacjenta pozostającego na czczo minimum 6 godzin. Spożycie posiłku może uniemożliwić wykonanie badań lub w sposób znaczący wydłużyć pobyt w SOR. W trakcie pobytu w SOR można pić wyłącznie wodę niegazowaną w niewielkich ilościach, a w niektórych sytuacjach klinicznych nie można przyjmować żadnych płynów. Może wystąpić również sytuacja, że lekarz zaleci picie większej ilości płynów lub spożycie posiłku.

W SOR nie każdy Pacjent otrzymuje łóżko, niektórzy Pacjenci mają udzielone świadczenie zdrowotne bez konieczności leżenia. Zależy to od stanu ogólnego Pacjenta i problematyki zdrowotnej. Jeśli samopoczucie Pacjenta ulega pogorszeniu, należy zgłosić to personelowi SOR, który będzie starał się udostępnić miejsce leżące.

W przypadku zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia Pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej. Jeśli nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, wówczas należy skorzystać z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00, po godz. 18:00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza NiŚOZ. Lekarz POZ i NiŚOZ udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

W SOR nie wykonuje się diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej celem przyspieszenia terminów badań planowych. Z pomocy w SOR nie można skorzystać, aby zrealizować wizytę kontrolną w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, wykonać badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne zalecone przez lekarza prowadzącego, uzyskać recepty na leki stosowane przewlekle, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do poradni specjalistycznych i zwolnienia lekarskiego nie związanych z udzielonym świadczeniem zdrowotnym w SOR.

W SOR nie jest tolerowana żadna agresja słowna ani fizyczna. Agresywny Pacjent będzie miał udzielone świadczenie zdrowotne po zastosowaniu działań zabezpieczających. W przypadku zachowań agresywnych u Pacjentów lub osób towarzyszących, natychmiast jest wzywana ochrona Szpitala i Policja.

Na terenie Szpitala nie mogą przebywać osoby towarzyszące lub inne postronne będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie będą wypraszane, a w przypadku odmowy opuszczenia terenu Szpitala, będzie wzywana ochrona Szpitala i Policja.

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz posiadania ostrych narzędzi, broni palnej oraz wszelkich niebezpiecznych przedmiotów.

Na terenie Szpitala oraz wokół Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosa.

Na terenie SOR obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, nagrywania i filmowania bez zgody Dyrektora Szpitala oraz wyraźnej i jednoznacznej zgody osób fotografowanych, nagrywanych lub filmowanych.

W pierwszej kolejności w obrębie poszczególnych grup TRIAGE przyjmowani są Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75), uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24). W miarę możliwości w następnej kolejności przyjmowane są małe dzieci i osoby w zaawansowanym wieku podeszłym.

W SOR personel medyczny dokłada starań, aby udzielone świadczenia zdrowotne były dobrej jakości. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku dużego obciążenia pracą nie każdemu Pacjentowi można udzielić świadczenia zdrowotnego natychmiast, pierwszeństwo mają Pacjenci w stanie zagrożenia życia. Uprzejmie prosimy Pacjentów i ich rodziny o cierpliwość i zrozumienie.

Pamiętaj, w SOR ratujemy życie i leczymy stany nagłe.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) obowiązuje system TRIAGE. Po zarejestrowaniu personel medyczny ocenia stan zdrowia Pacjenta i zostanie mu nadany odpowiedni kolor, według którego może oszacować czas oczekiwania w SOR na badanie lekarskie. W trakcie oczekiwania ocena jest powtarzana w celu sprawdzenia, czy stan Pacjenta nie uległ zmianie. Zadaniem powyższego systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjęć w taki sposób, aby Pacjenci wymagający pilnej pomocy zostali przyjęci w pierwszej kolejności. System TRIAGE jest tak zorganizowany, aby zapewnić Pacjentowi niezbędną pomoc w odpowiednim czasie.

Jeśli Pacjent poczuje się gorzej, powinien zgłosić to personelowi medycznemu SOR.

kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,

• kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,

• kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,

• kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,

• kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Czas oczekiwania jest to czas do pierwszego kontaktu z lekarzem SOR.

Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu w przypadku dużego obciążenia pracą personelu SOR

O kolejności przyjęć pacjenta decyduje lekarz.

Szpitalny Oddział Ratunkowy GCM składa się z dwóch części w dwóch lokalizacjach - część ogólna SOR zlokalizowana w nowym budynku SSW oraz część kardiologiczna SOR zlokalizowana w budynku GOK.

SOR GOK przyjmuje Pacjentów z następującą problematyką zdrowotną: nagłe zatrzymanie krążenia oraz stan po nagłym zatrzymaniu krążenia i resuscytacji krążeniowo - oddechowej w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, wstrząs kardiogenny, ostry zespół wieńcowy, zawał serca, obrzęk płuc, podejrzenie zatorowości płucnej, ból w klatce piersiowej, nagła duszność z towarzyszącym bólem w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca z towarzyszącym bólem w klatce piersiowej, omdlenie z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu serca lub bólem w klatce piersiowej, napad migotania przedsionków, poważne zaburzenia rytmu serca. Pacjenci z innymi problemami zdrowotnymi są przyjmowaniu w części SOR SSW.

Lekarz w niebieskim ubraniu, na sali obserwacyjnej SOR, przekazuje zalecenia lekarskie pielęgniarzowi.

Informacja dla lekarzy POZ:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie zastępuje lekarza poradni specjalistycznej i nie jest oddziałem przyspieszonej diagnostyki. Jeżeli w SOR zostanie wykluczony stan zagrożenia życia i zdrowia, pacjent może być wypisany bez postawienia ostatecznej diagnozy, z zaleceniem kontynuacji diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych.

Mając na uwadze powyższe oraz potrzebę dobrej organizacji pracy SOR pozwalającej udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie zagrożenia życia prosimy, aby nie kierować pacjentów z POZ i NiŚOZ „do SOR”, „do Izby Przyjęć”, „na ostry dyżur” ani „do szpitala” bez wskazania oddziału. Prosimy nie wystawiać skierowań do SOR celem wykonania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz celem modyfikacji dotychczasowego leczenia ani wykonania konsultacji specjalistycznych. Prosimy, aby po przeprowadzeniu badania lekarskiego i w razie konieczności hospitalizacji wskazać na skierowaniu właściwy oddział szpitala, w którym Państwo oczekują hospitalizacji pacjenta.

Odstępstwem od powyższego jest sytuacja, gdy do POZ lub do NiŚOZ zgłosi się pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagający wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego. Wówczas, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zespół ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do SOR.

Prosimy również, aby pacjentów o profilu kardiologicznym kierować do Oddziału Kardiologii, a pacjentów o profilu pneumonologicznym do Oddziału Pneumonologii, zamiast do Oddziału Chorób Wewnętrznych Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Skierowanie do szpitala powinno być poparte wykonanymi w ramach POZ badaniami laboratoryjnymi i/ lub obrazowymi potwierdzającymi rozpoznanie, poza sytuacjami, gdy Pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia życia.

Organizacja i wyposażenie SOR:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Aby móc spełniać swoją funkcję, składa się z kilku obszarów i jest wyposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną.

Szpitalny Oddział Ratunkowy GCM składa się z dwóch części w dwóch lokalizacjach SSW i GOK.

Strukturę SOR SSW stanowią:

 • Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, który składa się z dwóch części segregacji medycznej. Część dla pacjentów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego naziemne i lotnicze jest wyposażona jest w cztery wózki dla pacjentów leżących, kardiomonitor TRIAGE oraz zestaw resuscytacyjny. Część dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie składa się z pomieszczenia TRIAGE wyposażonego w kardiomonitor TRIAGE, aparat EKG oraz poczekalni dla pacjentów wyposażonej w wygodne kanapy.
 • Obszar rejestracji jest wyposażony w środki łączności telefonicznej, radiowej oraz stanowiska komputerowe. Tu odbywa się rejestracja pacjentów.
 • Obszar dekontaminacji umożliwiają dekontaminację pacjenta w przypadku skażenia ciała.
 • Obszar resuscytacyjno-zabiegowy; składa się z dwóch pomieszczeń przystosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
 • Obszar resuscytacyjno – zabiegowy 1 jest dedykowany pacjentom z mnogimi obrażeniami ciała oraz pacjentom w trakcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt umożliwiający ratowanie życia pacjentów, stół operacyjny z lampą operacyjną, stanowisko znieczulenia z aparatem do znieczulenia, respirator, zestaw resuscytacyjny z defibrylatorem oraz urządzeniem do prowadzenia pośredniego masażu serca, aparat do ogrzewania pacjenta w hipotermii, zestawy narzędzi chirurgicznych do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.
 • Obszar resuscytacyjny 2 jest dodatkowo wyposażony w stanowiskiem laryngologiczne. Jest wyposażony w sprzęt do trudnej intubacji, bronchofiberoskop, stół operacyjny z lampą operacyjna oraz zestawy narzędzi chirurgicznych do przeprowadzania nagłej tracheostomii.
 • Obszar obserwacyjny jest czterostanowiskowym obszarem wzmożonego nadzoru, jest wyposażony w łóżka szpitalne, kardiomonitory, pompy infuzyjne, zestaw resuscytacyjny z defibrylatorem, zestaw do ogrzewania pacjenta w hipotermii.
 • Obszar wstępnej intensywnej terapii jest wyposażony w stanowisko intensywnej terapii, respirator, pompy infuzyjne, zestaw resuscytacyjny z defibrylatorem.
 • Obszar terapii natychmiastowej składający się z sali zabiegowej oraz gipsowni.
 • Obszar terapii natychmiastowej jest wyposażony w stół zabiegowy z lampą operacyjną, stanowisko znieczulenia z aparatem do znieczulenia, zestaw resuscytacyjny z defibrylatorem, aparat do ogrzewania pacjenta w hipotermii, zestawy narzędzi chirurgicznych do przeprowadzenia zabiegów. Gipsownia jest wyposażona w stół do repozycji, aparat Rtg z ramieniem C oraz przewoźny aparat Rtg.
 • Obszar konsultacyjny składa się z trzech gabinetów konsultacyjnych, w których odbywają się konsultacje specjalistyczne. Obszar ten jest wyposażony w aparat USG.

W skład SOR GCM wchodzą:

 • Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, składający się z obszaru rejestracji oraz trzystanowiskowego obszaru segregacji medycznej dla pacjentów lezących, wyposażonego w zestaw resuscytacyjny oraz aparat EKG.
 • Obszar obserwacyjny jest czterostanowiskowym obszarem wzmożonego nadzoru, jest wyposażony w łóżka szpitalne, kardiomonitory, pompy infuzyjne, zestaw resuscytacyjny z defibrylatorem.
 • Obszar konsultacyjny składa się z jednego gabinetu konsultacyjnego.

W SOR GOK jest zlokalizowana pracownia UKG.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowane na dachu budynku.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - pdf 63,0 KB

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi działalność Szpitalnego Oddziału ratunkowego - Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 6 września 2006 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 3 listopada 2011 roku. • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Lekarze