Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Kardiologii w Cieszynie

 

ODDZIAŁ KARDIOLOGII w Szpitalu w Cieszynie

 

Lekarz Kierujący  Oddziałem
dr n.med. Zbigniew Flak
   
Pielęgniarka Oddziałowa Joanna Mateja
Sekretariat  Oddziału tel. (33) 852 05 11 wew. 332
  fax (33) 852 02 89
 

adres e-mail: 

Ustalanie terminów przyjęć                            tel. 33 / 852 05 11 wew. 335
   

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział Kardiologii w Cieszynie zapewnia szerokie i kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii. Oddział posiada 20 łóżek w tym 12 łóżek jest monitorowanych. Ponadto wyodrębniony jest czterołóżkowy odcinek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

W strukturach oddziału funkcjonuje Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia w której wykonywane są badania: EKG, EKG wysiłkowe, monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera a także Echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej z możliwością wykonania testów obciążeniowych.

W oddziale znajduje się w pełni wyposażona Pracownia Badań Inwazyjnych Układu Krążenia z możliwością leczenia ostrych zespołów wieńcowych.( aktualnie oczekujemy na kontrakt z NFZ).

 

Zakres usług medycznych


Diagnozujemy i leczymy większość chorób kardiologicznych, a zwłaszcza:

 • Niewydolność serca.
 • Stabilną chorobę wieńcową.
 • Ostre zespoły wieńcowe (zawał serca bez uniesienia odcinka ST, niestabilna dławica piersiowa).
 • Wady zastawkowe serca.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Zaburzenia przewodnictwa.
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Zapalenie wsierdzia.
 • Zapalenie mięśnia sercowego, choroby osierdzia.
 • Zatorowość płucna.
 • Nadciśnienie płucne.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<