Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

Kierownik dr n.med. Bartłomiej Stasiów
  tel. (032) 359 81 96
  adres mailowy: rtg@gcm.pl
   
z-ca Kierownika                           prof. dr hab.n.med. Maciej Sosnowski
  tel: (032) 359 86 36; (032) 359  86 63
  adres e-mail: tk64@gcm.pl
   

 Rejestracja

Pracownia RTG - (032) 359 82 20
Pracownia USG - (032) 359 82 20
Pracownia TK - (032) 359 82 24
Pracownia NMR - (032) 359 82 24

Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje nowoczenym wyposażeniem i aparaturą medyczną.

Tomografia serca jest nieinwazyjnym badaniem, które może być wykonywane u osób z licznymi czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i niespecyficznymi wynikami badań obciążeniowych (EKG wysiłkowe) oraz u chorych po zabiegach rewaskularyzacji (PTCA, CABG), stentowania, po zabiegach kardiochirurgicznych - bypassy.
W niektórych przypadkach prawidłowy wynik MSCT pozwala na zrezygnowanie z wykonania inwazyjnej koronarografii.

Szczególne wskazania do wykonania badania MSCT to:

  • Badanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych - jest to prognostyczny wskaźnik ryzyka incydentów naczyniowych. Ujemny wynik pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć chorobę wieńcową,
  • Nieinwazyjna koronarografia . szczególnie u osób z umiarkowanym ryzykiem incydentów naczyniowo-sercowych, nietypowymi dolegliwościami i niejednoznacznymi wynikami testów obciążeniowych,
  • Ocena drożności pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) i stentów u chorych poddanych wcześniej zabiegom rewaskularyzacji,
  • Rozpoznawanie wrodzonych anomalii tętnic wieńcowych,
  • Ocena aorty i krążenia płucnego,
  • Ocena ujść żył płucnych oraz układu żył wieńcowych przed elektrofizjologicznymi zabiegami
    na sercu,
  • Diagnostyka zaburzeń czynności skurczowej i rozkurczowej serca.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<