Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Dział Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

 

Struktura Działu Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej

 

 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Leczenia Nerwic

 

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ZABURZEŃ NERWICOWYCH

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Sekretariat: 32/3598011

Dyżurka lekarska: 32/3598032

adres e-mail: psychiatria@gcm.pl

 

Oddział dysponuje 12 miejscami.

W ramach grupy terapeutycznej prowadzi terapię osób z zburzeniami lękowymi i osobowości w oparciu o paradygmat psychodynamiczny z uwzględnieniem innych podejść. Grupa terapeutyczna liczy 12 osób, cykl terapii trwa 12 tygodni. Zespół terapeutyczny składa się z 2 lekarzy i psychologa – wszyscy po odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii. Oddział prowadzi staże w ramach specjalizacji z psychiatrii. Kwalifikacja do terapii odbywa się w ramach Poradni Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

 

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Sekretariat: 32/3598011

Dyżurka lekarska: 32/3598020

email: psychiatria@gcm.pl

Oddział dysponuje 10 miejscami.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej wykonuje świadczenia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi na podłożu organicznym, zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami afektywnymi.

Realizowany w tym oddziale autorski program terapeutyczny obejmuje złożony zestaw oddziaływań psychoterapeutycznych połączony z terapią biologiczną (farmakoterapią, światło terapią i biofeedbackiem).

Na Oddziale realizowane są następujące formy zajęciowe:

 • społeczność terapeutyczna,
 • terapia grupowa,
 • praca z procesem,
 • trening asertywności społecznej,
 • arteterapia
 • analiza projekcyjna zajęć arteterapeutycznych,
 • literackie zajęcia projekcyjne,
 • muzykoterapia,
 • choreoterapia,
 • treningi funkcji poznawczych,
 • psychoedukacja lekarska i psychologiczna,
 • trening antystresowy,
 • zajęcia integracyjne

Na Oddziale panuje atmosfera partnerstwa w leczeniu, chorzy uczestniczący w terapii zachęcani są do współdecydowania o swoim leczeniu. Długi czas terapii (do 4 miesięcy) umożliwia integrację terapii biologicznej z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi i poprawę globalnego funkcjonowania pacjentów.

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PORADNIA LECZENIA NERWIC

 

Telefon do rejestracji: 32/ 359 81 04

W Przychodni Specjalistycznej Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca, funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, które posiadają kontrakt z NFZ.

W obydwu Poradniach pracują lekarze specjaliści psychiatrzy oraz psycholodzy kliniczni. Poradnie ściśle współpracują z Oddziałami Psychiatrii i Psychoterapii, Oddziałem Nerwicowym i Oddziałem Rehabilitacyjnym Psychiatrycznym mając do dyspozycji bazę diagnostyczną i konsultacyjną naszego Centrum. W ramach działalności Poradni Zdrowia Psychicznego są również przyjmowani pacjenci z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego oraz Ci, u których zaburzenia pamięci są jednym z objawów dominujących w obrazie chorobowym.

W terapii wykorzystywane są najnowsze standardy farmakoterapii, psychoterapia (indywidualna i grupowa), psychoedukacja, a także światło terapia i biofeedbeck. Poradnia współpracuje z innymi ośrodkami terapeutycznymi, ośrodkami pomocy społecznej prowadzącymi rehabilitację psychiatryczną, ośrodkami interwencji kryzysowej, pomocy dla opiekunów w formie grup wsparcia, psychoedukacji oraz poradnictwa.

Do każdej Poradni osoby kierowane są przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz przyjmowane są osoby bez skierowania.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<